Oferta klastra

Szkolenia dla branży MOTO

Przypominamy, iż w dalszym ciągu można zgłaszać się do projektu. Na chwile obecną trwa nabór nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”do końca trwania projektu tj. 30.09.2023

 1. Kryteria premiujące: 15pkt.
 2. Czas (kolejność zgłoszeń)
 3. Alokacja: 908 500
 4. Nabór skierowany dla firm z sektora MŚP duże, mikro, małe i średnie

 Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników

 1. LIMITY na przedsiębiorstwa:
 2. Max 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa,
 3. Max 20 osób z małego przedsiębiorstwa,
 4. Max 50 osób ze średniego przedsiębiorstwa,
 5. Max 19 osób z dużego przedsiębiorstwa,

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu :

 1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
 2. Rejestracja firmy i pracowników w BUR – założenie kont (i podpięcie pracowników do przedsiębiorstwa): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 3. Kontakt Operatora z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu. 
 4. Zalogowanie się w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl 
 5. Wypełnienie Wniosku o umowę (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłaniu go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru tj.07.06.2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020).

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

plakat-SRM

 

SZKOLENIA w 80% dofinansowane – PRZEPIS NA ROZWÓJ – ROZPĘDZAMY KOMPETENCJE W BRANŻY MOTO

 

Projekt skierowany do Przedsiębiorców  i pracowników Przedsiębiorstw z mikro, małych, średnich i 25% dużych (z wyłączeniem kodu PKD G.45) Przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 30.06.2023

 

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności zał. nr 3 do Regulaminu):

 • Mentor w branży motoryzacyjnej,
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Operator CNC,
 • Lakiernictwo (lakiernik),
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej,
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej,
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania),
 • Obsługa Projektów B+R,
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
 • Projektowanie i rozwój projektu,
 • Szlifierz narzędziowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 1 – Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7
 • Utrzymanie ruchu – moduł 2 – Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 3 – Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 4 – Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania
 • Utrzymanie ruchu – moduł 5 – integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC
 • Utrzymanie ruchu – moduł 6 – Sensoryka w aplikacjach przemysłowych
 • Utrzymanie ruchu – moduł 7 – Podstawy techniki napędowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 8 – Podstawy pneumatyki przemysłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 9 – Elektropneumatyka przemysłowa
 • Kurs spawania metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 • Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus
 • Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
 • Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 • Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik samochodowy
 • Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 • Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Lean & Six Sigma – yellow belt – Standard ISO18404/ISO13053
 • Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/13053
 • Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM
 • Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych (szkolenie lub doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, bądź też spoza BUR.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 6 osób,
 • małe Przedsiębiorstwo- 10 osób,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 14 osób
 • duże Przedsiębiorstwo- 18 osób.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenie profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik oraz jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy.

 https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moto/

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informują, iż z dniem 30.09.2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców branży motoryzacyjnej.

 • Start rekrutacji                   – 30.09.2020 r.
 • Zakończenie rekrutacji       – 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

 

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Operatorem projektu jest HRP Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego nr 19A, 90-349 Łódź. Infolinia: +48 42 208 06 06, mail: antycovid-przepisnarozwój@hrp.com.pl

 

Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

 • C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych;

oraz dużych przedsiębiorstw (uczestnicy nie mogą stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w ramach wpisu PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych, zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej.
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.
 • Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo.
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu.
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą).
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych.
 • Wirtualizacja serwerów.
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej.
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej.
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji.
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym.
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej.
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.
 • Marketing online.
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii.
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi.
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań).

 

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji Maksymalne dofinansowanie (netto)
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej. Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii. Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo.Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu. 200 PLN
Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą).Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych.Wirtualizacja serwerów.Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. 169 PLN
Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania.Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie. 163 PLN
Administrowanie bazami danych.Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej.Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii .Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi. 140 PLN
Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.Obsługa klienta w trybie zdalnym.Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej.Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.Marketing online.Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 148 PLN
Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej.Archiwizowanie efektów pracy zdalnej. 80 PLN
Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej. 93 PLN
Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji.Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań). 120 PLN

 

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Łącznie Operator może dokonać dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 793 125 i powinien objąć wsparciem minimum 88 pracowników (min. 79 pracowników powinno ukończyć szkolenia).

 

Dane kontaktowe do Operatorów Rekomendacji nadzwyczajnej:

HRP Group Sp. z o.o.: Infolinia: +48 42 208 06 06,

mail: antycovid-przepisnarozwój@hrp.com.pl