Oferta klastra

Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług - II

FENG_RP_UE_RGB-1

 

Projekt „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług - II” jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Priorytetu II: Środowisko sprzyjające innowacjom, Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), Działanie: Rozwój oferty klastrów dla firm.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 950 549,78 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 523 447,51 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wykorzystując obecnie posiadane zasoby, koordynator klastra w ramach niniejszego projektu chce uzyskać kolejny etap wzmacniania swojego potencjału poprzez przygotowanie, opracowanie i testowanie dwóch innowacyjnych w skali klastra rozwiązań:

 • Resilience 2030 - usługa wspierająca firmy produkcyjne w definiowaniu obszarów wymagających zmiany  w kierunku czynienia ich bardziej odpornymi (ang. resilient company). Dzięki usłudze, przedsiębiorstwa staną się bardziej świadome w zakresie konieczności/możliwości: opracowania nowych bardziej zrównoważonych produktów.
  Usługa będzie miała charakter szkoleniowo-konsultingowy i składać się będzie z modułów szkoleniowych, warsztatowych (konsulting grupowy) i/lub demonstracyjnych. Poruszone będą tematy takie jak: automatyzacja i robotyzacja w kontekście zrównoważonego rozwoju, cyfryzacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, efektywne zarządzanie surowcami i materiałami oraz zarządzenie odpadam (GOZ), projektowanie produktów i procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju (ecodesign).
  Usługa skierowana będzie do członków klastra i do przedsiębiorstw produkcyjnych spoza klastra. Dzięki uczestnictwu w usłudze przedstawiciele przedsiębiorstw nabywają wiedzę z zakresu prawnego, technologicznego i ekonomicznego związanego z zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w świetle nowych wymogów prawnych (wymogi dotyczące opublikowania danych niefinansowych, wymogi dotyczące spełnienia kryteriów zrównoważonych inwestycji) oraz uwarunkowań rynkowych (oczekiwania klientów, zrównoważone łańcuchy wartości, zawirowania geopolityczne).
 • Star Performer Benchmarking, znacząco ulepszona usługa wymiany dobrych praktyk zwiększająca wielopodmiotową współpracę w ramach projektów rozwojowych w klastrze. Przedmiotem usługi jest transfer wiedzy i dobrych praktyk w klastrze, ukierunkowany na tworzenie warunków współpracy i wsparcie w procesie inicjowania nowych projektów B+R+I podejmowanych przez członków klastra w obszarach strategicznych w celu przygotowania i dostosowania organizacji do wyzwań z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, w tym między innymi: niekorzystna sytuacja demograficzna, zmiana klimatu, niedobór wody i pierwotnych surowców, wahanie cen surowców i mediów, wojna technologiczna, sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, wymogi prawne związane ze świadomym raportowaniem o zrównoważonym stanie przedsiębiorstwa i
  zrównoważonym inwestowaniem.
  Znaczące ulepszenie usługi nastąpi poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii z zakresu microlearnigu (maksymalnie 15-minutowe nagrania audio i/lub video). Nagrania dobrych praktyk (podejście ang. Case-based) posłużą do stworzenia pełnej biblioteki niezbędnej do zapoznania się z najnowszą wiedzą i praktykami w obszarach strategicznych takich jak: transformacja cyfrowa, transformacja w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, nowoczesne przywództwo, oraz szeroko pojęte zarządzanie kapitałem ludzkim.
  Ulepszona usługa skierowana jest do członków klastra. Dzięki innowacji procesowej poprawi się ciągłość realizacji samego spotkania wymiany dobrych praktyk i jego skuteczność oraz zwiększy się wartość przekazanej wiedzy w ramach utrwalonego nagrania udostępnionego nieodpłatnie dla członków klastra na platformie informatycznej. Tym samym również inni członkowie, którzy przedtem nie byli przekonani o udziale w spotkaniu wymiany dobrych praktyk, będą mogli się przekonać o wartość dodanej wymiany swoich doświadczeń. Bardziej efektywny proces wymiany dobrych praktyk przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności członków klastra poprzez dostęp do najnowszych rozwiązań będą mogły szybciej wprowadzać innowacje i poprawiać swoje produkty i usługi.

Przedmiotem projektu będą również usługi z zakresu transferu wiedzy w obszarze nowoczesnej edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania kapitałem ludzkim, kompetencji przyszłości oraz przywództwa w dobie transformacji), w formie szkoleń i webinarów dla członków klastra oraz działania z zakresu internacjonalizacji realizowanych w celu promowania marek produktowych członków klastra z obszaru Advanced Manufacturing (zaawansowane technologie), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania marki klastra SA&AM.

Celem projektu jest rozwój potencjału koordynatora klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w zakresie procesów zarządzania klastrem oraz rozwój oferty klastra o dwa innowacyjne rozwiązania dedykowane Członkom Klastra oraz firmom spoza Klastra SA&AM.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • skupienie i integrowanie członków Klastra wokół praktycznych rozwiązań i dobrych praktyk, w tym: w obszarze Rynek pracy i edukacja „Powielanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania pracownikami na różnych szczeblach organizacji” oraz „Zapewnienie możliwości doskonalenia kompetencji pracowników zgodnie ze standardami zastosowanych technologii produkcji”; zaś w obszarze Innowacja i kooperacja „Powielanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania produkcją i optymalizacji procesów wytwarzania w sektorze motoryzacyjnym”.
 • promowanie i wspieranie procesów transformacji cyfrowej i zielonej w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • wzmocnienie zmieniającej się roli HR w zakresie efektywności prowadzonych działań, budowania przewagi konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw oraz wsparcia celów biznesowych organizacji,
 • pozycjonowanie Klastra i jego członków na arenie międzynarodowej.

Efekty realizacji projektu:

 • wzrost rozpoznawalności klastra w Polsce i na arenie międzynarodowej
 • wzrost liczby członków klastra
 • utrzymanie wysokiej satysfakcji członków klastra z oferty usługowej klastra
 • zwiększenie zaangażowania członków klastra w realizację strategii rozwoju klastra
 • wzrost jakości świadczonych usług i działań operacyjnych klastra dzięki nowym kompetencjom
 • zwiększenie świadomości członków klastra na temat korzyści płynących z klasteringu (relacyjność)

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Fundusze EU