Oferta klastra

Drive2Transform - Integrative Regional Approaches for the Transformation of the Automotive Industry

Drive2Transform_Logo_Standard_small

Od 1 czerwca 2024 Katowicka SSE, koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, wraz z 8 pozostałymi partnerami rozpoczęła realizację nowego europejskiego Projektu „ Integrative Regional Approaches for the Transformation of the Automotive Industry" (w skrócie Drive2Transform).

Projekt Drive2Transform realizowany jest ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
i otrzymał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Unii Europejskiej w wysokości prawie 1.8 mln EUR (CE0200679). Projekt realizowany będzie przez 30 miesięcy.

Przemysł motoryzacyjny znajduje się dzisiaj w punkcie zwrotnym. Pojawienie się nowych technologii wytwarzania, zaawansowanych technologii cyfrowych i materiałowych, dążenie do zeroemisyjnej mobilności, a także zmiany demograficzne i klimatyczne, wymagają przeobrażenia całego łańcucha wartości tego przemysłu.

Ten proces transformacji sektorowej będzie szczególnie dotkliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy MŚP nie zawsze mają dostęp do wiedzy o nowych technologiach i wpływie prawodawstwa europejskiego na ich działalność. MŚP mają również czasem trudności z przyjęciem trendów, takich jak elektryfikacja, łączność, automatyzacja i gospodarka platformowa, więc transformację sektoramoże stanowić dla nich duże wyzwanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie dysponują często odpowiednimi zasobami, aby przeanalizować potencjalne scenariusze transformacji, dokonać oceny możliwości i przygotować plan transformacji w kierunku specjalizacji, dywersyfikacji lub przebranżowienia poza sektor motoryzacyjny.

Projekt Drive2Transformation stanowi szansę dla środkowoeuropejskich regionów o wysokiej koncentracji przemysłu motoryzacyjnego, aby wspólnie z koordynatorami klastrów motoryzacyjnych i innymi organizacjami działającymi wokół sektora motoryzacyjnego, oceniać sytuację w regionie, identyfikować odpowiednie narzędzia wsparcia i testować nowe rozwiązania wśród firm w sektorze motoryzacyjnym.


Pod przewodnictwem Clusters Mobility & Logistics (R-Tech GmbH) (Partnera wiodącego projektu z Niemiec), następujące europejskie organizacje łączą swoje kompetencje i zasoby by opracować międzyregionalną strategię i wdrożyć Transnational Automotive Open Transformation Platform:

 

Transnational Automotive Open Transformation Platform dostarczy rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb branży motoryzacyjnej i wyzwań poszczególnych regionów.  Za pośrednictwem platformy partnerzy Drive2Transform zaoferują sektorowi dostosowane do potrzeb wsparcie w postaci przetestowanych modeli gotowości, regionalnych scenariuszy adaptacyjnych i środków budowania potencjału.

Działania te skupią się na następujących obszarach tematycznych:

  • connectivity (łączność),
  • electrification (elektryfikacja),
  • automation (automatyzacja),
  • platform economy (gospodarka platformowa).

 

Fundusze EU