Oferta klastra

Projekty Specjalne

EACN -Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową
Od 15 października 2018 roku do 15 stycznia 2021 roku Klaster Silesia Automotive Advanced Manufa...
Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług
Projekt Rozwój potencjału koordynatora SA AM wraz z rozwojem nowych usług jest realizowany przez...
Boost4BSO - Boosting CE Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up support
Boost4BSO - Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania...
Rada ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)
Katowicka SSE, koordynator Klastra SA AM, w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkie...
DIH Silesia Smart Systems
SILESIA SMART SYSTEMS to platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych...

 

< 1 >