Oferta klastra

DIH Silesia Smart Systems

150421_silesia-smart-systems_facebook_zdjecie-tlo_2

SILESIA SMART SYSTEMS to platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i uczelni, skupiającą się na wsparciu przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. SILESIA SMART SYSTEMS wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe, które chcą przejść transformację cyfrową, z wykorzystaniem technologii w wyższej wymienionych obszarach, lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Nasze główne obszary specjalizacji to:

 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe i nowe materiały dla druku 3D,
 • one-stop-shop - działanie horyzontalne miękkie, szkoleniowe i doradcze, które przygotowują przedsiębiorców do transformacji cyfrowej na każdym etapie procesu.

Część działań przygotowujących do podjęcia tej inicjatywy KSSE przeprowadziła w ramach Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Po dwóch latach działań pilotażowych i pracy z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym ekosystemem Przemysłu 4.0 na Śląsku, jak również na poziomie krajowym i europejskim, doszliśmy do następujących wniosków:

 • Poziom cyfryzacji w Polsce pozostaje nierównomierny. Wykorzystanie technologii cyfrowych, jak i ich świadomość, są bardzo zróżnicowane w zależności od wielkości firmy, sektora i lokalizacji.
 • Zbyt wolne upowszechnianie się technologii cyfrowych zagraża zdolności do konkurowania w gospodarce globalnej, wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz jest źródłem nierówności.
 • Pojawiają się nowe możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (Program Cyfrowa Europa, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), których odpowiednie wykorzystanie pozwoli na wpisanie się w realizację założeń polityki regionalnej, jak i strategii europejskich.

Aby skutecznie realizować powyższe założenia podjęliśmy decyzję o przemodelowaniu i rozszerzeniu inicjatywy. Nawiązaliśmy współpracę z ośmioma partnerami:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego SA Bielsko-Biała
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o
 • FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza
 • Politechnika Śląska

Liderem konsorcjum jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Wszyscy członkowie konsorcjum realizowali lub realizują projekty europejskie, w tym projekty dotyczące doskonalenia usług wsparcia w obszarze transformacji cyfrowej. Doświadczenia poszczególnych partnerów zostaną włączone we wspólnie wypracowany pakiet zestandaryzowanych usług, tak aby w pełnym zakresie pełnić rolę one-stop-shop dla naszych klientów.

Współpracujemy również z dostawcami i integratorami zaawansowanych technologii - członkami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Dzięki temu nasi klienci mają dostęp do potencjalnych partnerów do współpracy na etapie wdrażania procesu cyfrowej transformacji.

 

Strona DIHa Silesia Smart Systems