O klastrze SA&AM

O klastrze SA&AM

Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM) jest inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii.

Wizją Klastra SA&AM jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej. Celem Klastra SA&AM jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Działania Klastra SA&AM skupiają się wokół dwóch filarów:

 • Innowacje i Kooperacje
 • Rynek Pracy i Edukacja

W ramach dwóch w/w filarów organizujemy następujące działania:

 • Spotkania warsztatowe w grupach tematycznych
 • Spotkania wymiany dobrych praktyk
 • Spotkania B2B i S2B
 • Szkolenia
 • Badanie rynku automotive, analizy tematyczne dla zagadnień sektora, benchmarking
 • Brokerstwo indywidualne
 • Baza dostawców SA&AM i Centrum Technik SA&AM

Wierzymy, że dzięki współpracy poprzez uczestnictwo w Klastrze "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing", branża motoryzacyjna w województwie śląskim i opolskim może osiągnąć korzyści do których zaliczyć można między innymi:

 •  szybszą weryfikację sygnałów z zewnątrz,
 •  zrównoważoną opartą na opinii wszystkich partnerów ocenę sytuacji na rynku,
 •  operacyjną mobilność względem określonych problemów w ramach branżowych grup zadaniowych,
 •  dostęp do wspólnie opracowanych rozwiązań,
 •  udział w projektach rozwojowych.

folder SA&AM 2020

Pobierz - Broszura Informacyjna Klastra SA&AM

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Klastra SA&AM na lata 2022-2025

Zapoznaj się z Planem działań Klastar SA&AM na lata 2022-2025
 

 

 

Historia SA&AM
Rok 2009 Powołanie do życia Platformy Silesia Automotive przez konsorcjum firm: Katowicka Specja...
Rada Programowa Klastra SA&AM
Skład Rady Programowej Klastra SA AM na lata 2023-2026: Aleksandra Banaś, Prezes Zarządu, ifm ele...
Warunki uczestnictwa
Do uczestnictwa w klastrze SA AM zapraszamy Przedsiębiorców z sektora automotive, Przedsiębiorców...

 

< 1 >
Fundusze EU