O klastrze SA&AM

Rada Programowa Klastra SA&AM

Skład Rady Programowej Klastra SA&AM na lata 2020-2023:

1.

1 Akademia WSB Marcin Lis

Akademia WSB
dr Marcin Lis

 

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Dąbrowie Górniczej, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

2.

2 Carlex Konrad Sobik

Carlex Design
Konrad Sobik

 

Development manager w Carlex Design, ekonomista, 5 lat doświadczeń w biurze maklerskim, od 2002 roku doradca w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. jego pasją jest wydawanie książek dla dzieci o przygodach Fenka. Ojciec dwóch wspaniałych chłopaków.

 

 

 

 

 

3

4 Denso Jacek Gwóźdź

Denso Thermal Systems
Jacek Gwóźdź

 

 

 Nazywam się Jacek Gwóźdź. Od 2002 roku jestem związany z japońską firmą Denso, która jest czołowym dostawcą zaawansowanych technologii i komponentów motoryzacyjnych. Społeczność Denso liczy 170 000 pracowników zatrudnionych w 200 firmach na całym świecie. W Denso TSP od 2013 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Były to niezwykle owocne lata rozwoju, podczas których wraz z teamem podejmowaliśmy się wielu wyzwań, zbierając cenne doświadczenia, które wykorzystuję we współpracy z Klastrem SA&AM. Wyznaję zasadę, że pasja i zaangażowanie są fundamentem sukcesu, bo tylko dzięki nim możemy dokonać prawdziwej transformacji, przyczyniającej się do trwałego rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

 

 

4.

EMT-Systems
Piotr Podgórski

 

 
5.

EQ System
Michał Żelichowski

 

 
6.

7 FCA Rafal Staciwa

Stellantis
FCA Poland
Rafał Staciwa

 

 

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Zakupów w FCA Poland. W branży motoryzacyjnej od 2003 roku. W swojej karierze spędził kilka lat na projektach za granicą (Serbia i Włochy). Szerokie doświadczenie w zakresie jakości, zakupów i łańcucha dostaw.

 

 

 

 

 

7.

8 ifm Aleksandra Banaś

ifm electronic
Aleksandra Banaś

 

Prezes zarządu ifm electronic sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego i Harzburg Kolleg - die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Katowicach. Współpracę z ifm electronic rozpoczęła w 2004 r. Od 2013 r. pełni rolę Prezesa zarządu firmy, którą stale rozwija na rynku automatyki przemysłowej. Zdobywa przy tym wiele prestiżowych wyróżnień. Jest osobą wesołą, energiczną, z polotem oraz ma iskrę – to „coś”, co wyróżnia jej charyzmatyczną postać spośród innych ludzi. Wyznaje motto legendarnego kierowcy wyścigowego Mario Andrettiego: “If everything seems under control, you are not going fast enough”.

 

 

 

 

8.

KSSE janusz Michalek

Katowicka SSE
dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył także Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj.

 

9.

 10 Michael Henryk Michalik

MICHAEL
Henryk Michalik

 

Absolwent Pol. Śl. w Gliwicach.
Założyciel i Dyr. Operac. Firmy MICHAEL.
Praca w samorządzie gospodarczym:                                                                         
 - wiceprezes Izby Rzem. oraz MiŚ w Katowicach;
 - członek Rady Progr Klastra SA&AM.                                                                          
Kształcenie dualne uczniów Szkół Branż. I i II st.                                   
Współorganizator studiów dualnych przy Wydz. MT Pol. Śl. i Członek Rady Dziekańskiej.                                
Przewodn. Sektorowej Rady d.s. Kompetencji „Motoryzacja i Elektromobilność”.

 

 

10.

 11 Nexteer Piotr_Dembiński

Nexteer Automotive Poland
Piotr Dembiński

 

Piotr Dembiński (37 l.) posiada niemal 15-sto letni staż w branży public relations. Od 2014 roku sprawuje stanowisko menedżera ds. komunikacji korporacyjnej na region Europy w koncernie Nexteer Automotive, w tym od 2017 roku również na region Ameryki Południowej oraz Afryki. Specjalizuje się w media relations, komunikacji korporacyjnej oraz zarządzaniu komunikacją kryzysową.

W Imago PR, największej regionalnej agencji PR w Polsce, pełnił funkcję szefa działu Engineering & Technology. Od 2007 roku prowadził działania komunikacyjne, w tym w zakresie rzecznictwa prasowego, dla polskich i międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych oraz dla firm z branży
IT, m.in. światowego lidera odzyskiwania danych i informatyki śledczej. Ponadto prowadził nagradzane w branży (m.in. w konkursie Złotych Spinaczy) kampanie PR dla klientów z sektora energetyki, nieruchomości, budowlanego oraz przemysłu ciężkiego. Od 2012 r. sprawował również funkcję general managera polskiego oddziału Automotive PR - największej na świecie sieci niezależnych agencji PR sprofilowanej pod kątem międzynarodowych klientów
motoryzacyjnych, pracującej m.in. dla takich marek, jak Bosch, Chevrolet, Continental, Ferrari czy Valeo. Piotr jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Piotr Dembiński jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów z zakresu public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także licznych kursów z zakresu zarządzania oraz PR.

 

11.

 12 NGK Piotr Słowik

NGK Ceramics Polska
Piotr Słowik

 

 

Dyrektor Administracji w NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Absolwent AGH, wydziału chemicznego – kierunku Fizykochemia Sorbentów. Ukończył też studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Pochodzi z Jaworzna i pracuje w firmie od roku 2005. Obecnie na stanowisku dyrektora administracji. Nadzoruje Dział General Affairs, Dział Zakupów i Logistyki, komunikację wewnętrzną i relacje zewnętrzne.

NGK Ceramics Polska  - Spółka należąca do Japońskiej Korporacji NGK Insulators, jest światowym producentem zaawansowanych elementów ceramicznych stosowanych w automotive w systemach aktywnej redukcji zanieczyszczeń z silników spalinowych.

 

 

12.

 13 Omron Jarosław Drzazga

Omron Electronics
Jarosław Drzazga

 

 

Kierownik zespołu inżyniersko-sprzedażowego ds. kluczowych klientów z branży Automotive w firmie OMRON Electronics. Specjalista w zakresie automatyzacji maszyn i procesów, nadzorujący projekty inwestycyjne wśród największych klientów motoryzacyjnych w Polsce. W codziennej pracy koordynuje techniczny dobór optymalnych rozwiązań, wspiera klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie automatyzacji i kontroli procesów produkcji.

 

 

 

 

 13.

 14 Opel Ewa Barańska

Stellantis
Opel Manufacturing Poland
Ewa Barańska

 

 
 14.

 

15 PŚ Anna Timofiejczuk

Politechnika Śląska
Anna Timofiejczuk, dr hab. inż. Prof. PŚ

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Obszar zainteresowań naukowych to diagnostyka techniczna, analiza sygnałów i obrazów, zastosowania sztucznej inteligencji oraz Przemysł 4.0.

W 2018 r. wraz z zespołem utworzyła pierwsze w Polsce centrum kompetencji Przemysłu 4.0. W 2015 r. opracowała program studiów dualnych, jest także pomysłodawcą i organizatorem konferencji Edual – kształcenie dualne na potrzeby Przemysłu 4.0. Była członkiem Zespołu Konsultacyjnego Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości MPiT. Jest członkiem rady ds. motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności, MPiT. Była członkiem Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej, MPiT.

 

 15.

 16 Rhenus Zbigniew Sikora

Rhenus Automotive Assembly
Zbigniew Sikora

 

Dyrektor zarządzający  Rhenus Automotive Europe
Członek zarządu / Dyrektor Operacyjny Rhenus Automotive w Polsce;
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach  – Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Absolwent ICAN Institute Program ManagementTM .

  • Dynamiczny menadżer od 21 lat związany z branżą motoryzacyjną gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble zarządzania
  • kierował z sukcesem wieloma uruchomieniami i wdrożeniami kompleksowych projektów związanych z nowymi liniami pojazdów inwestując w technologie i infrastrukturę urzeczywistniając idee Przemysłu 4.0
  • w latach 2018-2019 utworzył i uruchomił nowoczesny zakład produkcyjny w USA świądczący obecnie z sukcesem dostawy dla kluczowego producenta pojazdów
  • jest promotorem i orędownikiem działań firmy w zakresie rozwoju i badań nad obecnymi i nowymi rozwiązaniami dla branży.
  • ekspert Polskiej Izby Motoryzacji,

 

 16.

 17 SGP Katarzyna Szczęsna-Resel

SGP Sorting Group
Katarzyna Szczęsna
-Resel

 

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą automotive. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała od stanowisk najniższego szczebla, tylko po to, aby dogłębnie poznać specyfikę pracy, zdobyć praktyczną wiedzę i skutecznie wykorzystać zdobyte umiejętności na zajmowanych stanowiskach managerskich. W SGP Outsourcing Company pracuje od 2009 roku. Obecnie pełni nadzór nad rozwojem Centrum Inżynieryjno-Jakościowego SGP Quality Lab, zlokalizowanego w obrębie KSSE, jest członkiem rady programowej Klastra SA&AM na lata 2020-2023.”

 

 

 

 17.

 18 EMAG Artur Kozlowski

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Artur Kozłowski

 

Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał przez 18 lat jako kierownik i główny wykonawca projektów B+R i wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowej instytutu.

Członek Komitetów Sterujących wielu projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem, m.in.: Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria; Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Katalogi Administracji Publicznej. Członek (w tym pełniący funkcje) wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w zakresie „Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie „Metody zarządzania współczesną organizacją”. Szkolenia krajowe i zagraniczne uzupełniły wykształcenie w obszarach m.in. finansowania nauki, komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania projektami.

 18.

SmarT Plus
Jarosław Jakubowski

 

 

 

 

 

 19.

 20 Tekniska Zuzanna Wieczorek

Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
Zuzanna Wieczorek

 

Magister inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Od marca 2018 Prezes Zarządu Tekniska Polska Sp. z o.o. Zuzanna posiada bogate doświadczenie na rynku Industrial Data Communication - począwszy od technicznej obsługi klienta, wsparcia sprzedaży, projektowania, wdrożeń, szkoleń, marketingu, rozwoju produktów i biznesu, aż po współpracę międzynarodową. Zuzanna nieustannie poszukuje nowych trendów, które wyznaczają kierunek na przyszłość. Od kilku lat wraz z Tekniska CyberSecurity Team dyskutuje, edukuje, uczy i analizuje tematy i zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z cyberbezpieczeństwa. Obecnie Zuzanna pracuje nad stworzeniem sieci partnerskiej i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy światem IT / OT a producentami rozwiązań sieciowych, szczególnie w branży cyberbezpieczeństwa OT. Zuzanna jest autorką publikacji z zakresu komunikacyjnych sieci przemysłowych, prelegentką na wielu konferencjach poświęconych branżom związanym z infrastrukturą krytyczną.