Oferta klastra

Innowacje i Kooperacje

Misją Klastra w obszarze „Innowacje i kooperacje” jest skuteczne łączenie myśli inżynierskiej z najnowszymi technikami i technologiami, które pozwoli usprawnić procesy produkcji, zwiększyć produktywność, zoptymalizować zużycie zasobów, zminimalizować odpady i straty a w konsekwencji  zagwarantować konkurencyjną  pozycję firm na arenie międzynarodowej.

  • Zachęcanie do zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej w ramach strategicznych kompetencji.
  • Promowanie rozwoju zaawansowanych metod produkcji wzdłuż łańcuchów dostaw.
  • Ułatwianie kooperacji wokół strategicznych kompetencji.
  • Wspieranie wykorzystania infrastruktury inżynieryjnej i badawczej.
Warsztaty Tematyczne
Warsztaty klastra SA AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowane w formul...
Networking
Spotkania Business 2 Business (B2B) Spotkania brokerskie B2B stanowią formę budowania relacji w r...
Transformacja cyfrowa
Program Transformacja cyfrowa ewolucyjna modernizacja przemysłowa w dobie rewolucji 4.0 służy pre...
Dostawcy
W ramach klastra stwarzamy możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych między dostawcami us...
Centrum technik
Centrum Technik Automotive stanowi wirtualną platformę kontaktową jednostek naukowych, które ofer...
Platforma zakupowa SA&AM
Platforma zakupowa SA AM jest narzędziem umożliwijącycm dokonywanie wspólnych zakupów przez człon...
Dostawcy Przemysłu 4.0

 

< 1 >