Oferta klastra

Rynek Pracy i Edukacja

Misją Klastra w obszarze „Rynek pracy i Edukacja” jest budowanie i utrzymanie przewag konkurencyjnych pracodawców w zakresie zasobów ludzkich poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych wykorzystujących potencjał współpracy zarówno pomiędzy pracodawcami jak i pracobiorcami, jak również rynkiem edukacji.

  • Wpieranie pracodawców z zakresie dostępu do zasobów ludzkich dla pełnego profilu stanowisk.
  • Wpieranie pracodawców w zakresie zarządzania zasobami ludzkich – doskonalenie procesów i standaryzacja.
  • Wpieranie pracodawców w zakresie identyfikowania osób z potencjałem do pełnienia innych/nowych ról w organizacji oraz zarządzania ich rozwojem głównie w wymiarze podnoszenia efektywności całej organizacji.
Warsztaty Grupy HR
Warsztaty klastra SA AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowanych w form...
Platforma HR 4.0
Efektywny Lider
EFEKTYWNY LIDER edycja 2 cykl szkoleniowy dla kadry kierowniczej ZAŁOŻENIA CYKLU SZKOLENIOWEGO C...
HR Breakfast
HR BREAKFAST to nowy produkt Klastra SA AM, skierowany do działów HR firm członkowskich. Podczas...
Pełnomocnik ds. czystości technicznej
Studia Dualne
Projekt Studiów Dulanych realizowany jest przez Katowicką SSE S.A. koordynatora Klastra SA AM z P...
Kariera i Kompetencje
Zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć...

 

< 1 >
Fundusze EU