Oferta klastra

Kariera i Kompetencje

 

kariera_i_kompetencje_logo

Zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Katowicka SSE koordynator Klastra SA&AM realizuje projekt pn. "Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów".

Projekt ten  skierowany jest do 456  uczniów z 11 szkół i placówek kształcenia zawodowego z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu Pszczyńskiego, którzy uczestniczą m.in. w kursach i szkoleniach w celu zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wizytach studyjnych oraz stażach zawodowych u pracodawców (231 osób). Dodatkowe wsparcie obejmie kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla 83 nauczycieli oraz zakup doposażenia pracowni zawodowych (m.in. pracowni informatycznych, pracowni logistycznych, czy pracowni technologii). Doświadczenia zdobywane w ramach tego projektu m.in. w zakresie współpracy przemysłu ze szkolnictwem zawodowym pozwalają oceniać, że istnieje duże zapotrzebowanie wśród uczniów na szkolenia i staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09 2016 r. do dnia 28.02.2019 r.  Łączna wartość projektu to 7 551 538,58 zł.