Oferta klastra

Warsztaty Grupy HR

Warsztaty klastra SA&AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowanych w formule warsztatów rozwiązywania konkretnych problemów lub formule wymiany dobrych praktyk (Best Practices).

Grupa HR – jest z bardzo aktywną grupą tematyczną działającą w ramach Klastra SA&AM. W ramach grupy HR - spotykają się specjaliści z działów Human Resources firm zrzeszonych w klastrze. Na warsztatach poruszane są aktualne tematy z obszaru Rynku Pracy dotyczące sposobów efektywnej rekrutacji i utrzymania pracowników, systemów motywowania, podnoszenia kompetencji kadr pracowniczych oraz umiejętne przebranżawiania pracowników do nowych obowiązków. Celem działań jest budowanie i utrzymanie przewag konkurencyjnych pracodawców w zakresie zasobów ludzkich.