Oferta klastra

Studia Dualne

Projekt Studiów Dulanych realizowany jest przez Katowicką SSE S.A. koordynatora Klastra SA&AM z Politechniką Śląską  w Gliwicach, oraz firmy z branży motoryzacyjnej. Studia Dualne I stopnia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach prowadzone są na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Projekt uruchomiony został w 2016 roku. Studia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim. W czasie studiów w każdym roku akademickim studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia prowadzone na uczelni a przez pozostałe 6 miesięcy realizują  kształcenie praktyczne odbywając płatne staże w przemyśle.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do programu Studiów Dualnych zapraszamy do kontaktu z Politechniką Śląską w Gliwicach - Biuro Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego tel. 32 237 24 33.