Platforma HR 4.0

Platforma HR 4.0

Cyfrowa Platforma HR 4.0 to nowoczesne narzędzie dedykowane przede wszystkim przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego oraz jednostkom edukacyjnym, mające na celu wprowadzenie innowacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim, współpracy edukacyjnej oraz wymianie wiedzy i najlepszych praktyk.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą oraz Regulaminem.

Cyfrowa Platforma HR 4.0 oferuje szereg funkcji, które usprawniają codzienne działania w obszarze HR, między innymi zaawansowany kalendarz wydarzeń, szkoleń i spotkań, stanowiący źródło aktualnych informacji o nadchodzących okazjach rozwojowych. Dodatkowo, użytkownicy mają dostęp do bogatej bazy bieżących oraz archiwalnych ankiet i projektów, co sprzyja szeroko pojętemu rozwojowi oraz analizie trendów branżowych.

Już dziś zarejestruj się na Cyfrowej Platformie HR 4.0 - formularz rejestracyjny

Skorzystaj z pomocy - Instrukcja Użytkownika

 
Cyfrowa Platforma HR 4.0 powstała w ramach projektu pn. "Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług", w ramach Osi Priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

logo

Ogłoszenia

DOSTĘPNE WAKATY w Seifert Polska
  • Typ: Poszukiwanie pracownika/ów (do zatrudnienia) z możliwością aplikowania osób z zewnątrz
  • Data publikacji: 2024-01-17
  • Data wygaśnięcia: 2024-02-16
PRAKTYKI w Seifert Polska
  • Typ: Oferowanie miejsca na praktykę/staż
  • Data publikacji: 2024-01-18
  • Data wygaśnięcia: 2024-02-17
Konsultantka/konsultant ds. zwinnej transformacji
  • Typ: Poszukiwanie pracownika/ów (do zatrudnienia) z możliwością aplikowania osób z zewnątrz
  • Data publikacji: 2024-01-29
  • Data wygaśnięcia: 2024-02-28

Fundusze EU