Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja udzielana przez Administratora Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych zamieszcznych na stronie internetowej jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (koordynator klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527.

Z Inspektorem Ochrony Danych Pan/Pani może się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: ksse@ksse.com.pl

Dane będą przetwarzane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w celu realizacji działań klastra SA&AM. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Pan/Pani wyrazi na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 880 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii swoich danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie będziemy wykorzystać Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania wobec Pana/Pani decyzji, w tym profilowania. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA podpisała umowę na wykonanie działań merytorycznych w ramach klastra oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Podmioty, z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA podpisała umowę na wykonanie działań merytorycznych w ramach klastra, są:InnoCo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Wincentego Pola 27 oraz HR Masters Agnieszka Bednarska Magdalena Siwińska-Olszówka Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Dolnych Wałów 7. Podmioty te są procesorami danych osobowych zgromadzonych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w celu utrzymania kontaktu z pracownikami członków klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, którzy zgłaszają udział w działaniach klastra.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.