Oferta klastra

Warsztaty Tematyczne

Warsztaty klastra SA&AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowane w formule warsztatów rozwiązywania konkretnych problemów lub formule wymiany dobrych praktyk (Best Practices).

Grupy tematyczne

Grupy tematyczne stanowią forum wymiany wiedzy i kompetencji na poziomie kluczowych pracowników firm (poziom technologów, kierowników produkcji itp.), tym samym służą precyzyjnemu wyodrębnianiu konkretnych tematów i ich opracowaniu z myślą o zastosowaniu wyników w firmach.

W ramach Klastra funkcjonują rózne grupy tematyczne, które spotykają się na cyklicznie na warsztatach kilka razy w roku. 

Aktualnie działające Grupy Tematyczne Klastra SA&AM:

Advanced Manufacturing Go digital

 • Kto: specjaliści ds. marketingu i sprzedaży oraz specjaliści ds. technicznych integratorów i dostawców rozwiązań z zakresu automatyki, robotyki i cyfryzacji
 • Co: ocena sytuacji na rynku; planowanie i realizacja wspólnych inicjatyw skierowanych do branż przemysłowych
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; warsztaty skierowane do grup docelowych z branż przemysłowych w Polsce
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w Polsce

 

Automotive Cyberbezpieczeństwo

 • Kto: specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa; specjaliści ds. IT; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: polityka cyberbezpieczeństwa; standardy branżowe; cyberbezpieczeństwo w organizacji; cyberbezpieczeństwo inteligentnych produktów
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra              

 

Automotive Klub Kaizen             

 • Kto: specjaliści ds. ciągłego doskonalenia, specjaliści ds. Kaizen
 • Co: cykliczne spotkania na podstawie tematów zgłoszonych przez uczestników
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; warsztaty współorganizowane z Kaizen Institute Poland
 • Gdzie: w siedzibie klastra SA&AM w Gliwicach; w budynku KSSENON w Żorach  

 

HR dla Automotive       

 • Kto: pracownicy działów HR (specjaliści HR, HR Managerowie, HR Business Partnerzy), kadra menedżerska
 • Co: spotkania są poświęcone będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR w organizacji oraz kluczowych zadań, jakimi powinien się zająć dział HR jako partner biznesowy - najnowsze badania, trendy i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie.
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; warsztaty.
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM                           

                             

Automotive Badanie i Rozwój  

 • Kto: technolodzy; specjaliści ds. badań i rozwoju; naukowcy; inżynierowie; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: środki publiczne na finansowanie badań i rozwoju; trendy technologiczne; rozwiązywanie problemów z zakresu materiałów, jakości i procesów
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra

              

Automotive Logistyka  

 • Kto: specjaliści ds. logistyki; specjaliści ds. zakupów; specjaliści ds. zarządzania łańcuchem dostaw; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: optymalizacja procesów logistycznych; zielona logistyka; delokalizacja modułów łańcuchów dostaw; wspólne usługi specjalistyczne; automatyzacja logistyki
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra               

                             

Automotive Cyfrowa Organizacja

 • Kto: specjaliści ds. Przemysłu 4.0; specjaliści ds. utrzymania ruchu; specjaliści ds. planowania produkcją; specjaliści ds. IT; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: automatyzacja i robotyzacja procesów; zarządzanie danymi; sztuczna inteligencja; technologie wytwarzania; systemy informatyczne; cyberbezpieczeństwo
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra

 

Automotive Zielona Organizacja

 • Kto: specjaliści ds. środowiskowych; specjaliści ds. ESG; specjaliści ds. zarządzania energią; specjaliści ds. utrzymania ruchu; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: planowanie zielonej transformacji; eco-design; ślad węglowy; zarządzanie zasobami; raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra

 

Automotive BHP            

 • Kto: specjaliści ds. BHP; specjaliści ds. utrzymania ruchu; kadra kierownicza średniego szczebla
 • Co: bezpieczeństwo pracy; świadomość i prewencja; współpraca człowieka z maszyną; ergonomia; środki ochrony osobistej
 • Jak: spotkania wymiany dobrych praktyk; benchmarking; spotkania z ekspertami; warsztaty
 • Gdzie: online; w siedzibie klastra SA&AM; w siedzibie podmiotu klastra

 

Wymiana dobrych praktyk

Spotkania wymiany dobrych praktyk mają kilka aspektów: promocyjny, biznesowy i referencyjny. Gospodarzami takich spotkań są firmy, które dysponują specyficznymi rozwiązaniami, mogą podzielić się sukcesami w danych zakresach, które interesują także innych członków klastra. Spotkania te mają także charakter wizerunkowy i biznesowy, ponieważ zwyczajowo poza częścią konferencyjną i ekspercką odbywa się tzw. plant tour i rozmowy B2B o potencjalnej współpracy komercyjnej.

 

Zgłoś temat do pracy w grupach tematycznych lub/i temat spotkania wymiany dobrych praktyk przez Strefę Klastra:

https://www.silesia-automotive.pl/strefa-klastra-4341

 

Fundusze EU