Oferta klastra

Warsztaty Tematyczne

Warsztaty klastra SA&AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowane w formule warsztatów rozwiązywania konkretnych problemów lub formule wymiany dobrych praktyk (Best Practices).

Grupy tematyczne

Grupy tematyczne stanowią forum wymiany wiedzy i kompetencji na poziomie kluczowych pracowników firm (poziom technologów, kierowników produkcji itp.), tym samym służą precyzyjnemu wyodrębnianiu konkretnych tematów i ich opracowaniu z myślą o zastosowaniu wyników w firmach.

W ramach Klastra funkcjonują rózne grupy tematyczne, które spotykają się na cyklicznie na warsztatach kilka razy w roku. 

Aktualnie działające Grupy Tematyczne Klastra SA&AM:

  • Grupa 1: Cyfrowa organizacja (Przemysł 4.0+)
  • Grupa 2: Automotive (obejmująca między innymi obszary tematyczne: Nowe materiały, Logistyka, Czystość techniczna, Zielona organizacja, Zarządzanie zasobami, Go globali)
  • Grupa 3: HR (Zasoby Ludzkie)
  • Grupa 4: Prawo i Podatki

 Zgłoś temat do pracy w grupach tematycznych

Wymiana dobrych praktyk

Spotkania wymiany dobrych praktyk mają kilka aspektów: promocyjny, biznesowy i referencyjny. Gospodarzami takich spotkań są firmy, które dysponują specyficznymi rozwiązaniami, mogą podzielić się sukcesami w danych zakresach, które interesują także innych członków klastra. Spotkania te mają także charakter wizerunkowy i biznesowy, ponieważ zwyczajowo poza częścią konferencyjną i ekspercką odbywa się tzw. plant tour i rozmowy B2B o potencjalnej współpracy komercyjnej.

  Zgłoś temat do spotkania wymiany dobrych praktyk