Oferta klastra

Warsztaty Tematyczne

Warsztaty klastra SA&AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowane w formule warsztatów rozwiązywania konkretnych problemów lub formule wymiany dobrych praktyk (Best Practices).

Grupy tematyczne

Grupy tematyczne stanowią forum wymiany wiedzy i kompetencji na poziomie kluczowych pracowników firm (poziom technologów, kierowników produkcji itp.), tym samym służą precyzyjnemu wyodrębnianiu konkretnych tematów i ich opracowaniu z myślą o zastosowaniu wyników w firmach.

W ramach Klastra funkcjonują grupy tematyczne, które spotykają się na cyklicznie na warsztatach kilka razy w roku:

  • Centra inżynieryjne i badawcze w motoryzacji
  • Nowe materiały w motoryzacji
  • Logistyka
  • Przemysł 4.0
  • E-mobilność

 

Wymiana dobrych praktyk

Spotkania wymiany dobrych praktyk mają kilka aspektów: promocyjny, biznesowy i referencyjny. Gospodarzami takich spotkań są firmy, które dysponują specyficznymi rozwiązaniami, mogą podzielić się sukcesami w danych zakresach, które interesują także innych członków klastra. Spotkania te mają także charakter wizerunkowy i biznesowy, ponieważ zwyczajowo poza częścią konferencyjną i ekspercką odbywa się tzw. plant tour i rozmowy B2B o potencjalnej współpracy komercyjnej.