Oferta klastra

Networking

Spotkania Business 2 Business (B2B)

Spotkania brokerskie B2B stanowią formę budowania relacji w ramach działań Klastra - rozmów handlowych na poziomie inżynierskim. Spotkania B2B mają na celu umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy zainteresowanymi stronami, członkami klastra, firmami z poziomu OEM, TIER1 z poddostawcami komponentów i usługi. Dzięki temu członkowie klastra mogą zoptymalizować łańcuchy dostaw i zaangażować kompetencje lokalnych specjalistów w swoich projektach. 

 

Spotkania Science 2 Business (S2B)

Spotkania Science to Business stanowią nową formę budowania relacji na styku przemysłu i nauki. Spotkania Science to Business (S2B) opierają się na sprecyzowanych tematach przekazanych przez firmy, do których ustosunkowują się przedstawiciele uczelni i instytutów, dlatego spotkania te opierają się przede wszystkim na mechanizmach popytowych, dając tym samym większą szansę na rynkowe zlecenia po obu stronach. W ramach działalności podstawowej Klaster SA&AM organizuje co najmniej jedno spotkanie w formule S2B rocznie.

Spotkania takie gromadzą z jednej strony dostawcę/dysponenta technologii (z pominięciem pośredników), na którą jest zweryfikowany popyt wśród firm skupionych wokół Klastra, a  drugiej te właśnie firmy, które do spotkania przystąpią z oczekiwaniami określenia warunków aplikowalności danej technologii w ich procesie produkcyjnym.

Tego typu spotkania mają służyć przede wszystkim dostępności nowych technologii na poziomie biznesowym i dalej produkcyjnym, przy jednoczesnym ich opracowaniu wg potrzeb firm klastrowych. Należy mieć na uwadze także fakt, że w przypadku takich spotkań dostęp do danej technologii otrzymuje jednocześnie kilka firm, co daje efekt skali i buduje konkurencyjność, natomiast wdrożenie tych technologii przebiega już w układach B2B indywidualnie (dostawca technologii – klient), co pozwala na zachowanie tajemnic biznesowych.

 

Brokerstwo indywidualne

To najbardziej zaawansowany etap współpracy, na którym rolą zespołu SA&AM jest arbitraż biznesowy
i wsparcie w procesach komunikacyjnych, negocjacyjnych, prawnych i innych zależnie od zasygnalizowanych
przez członków danego projektu potrzeb. Do obsługi tego typu projektów angażowani są specjaliści dziedzinowi
po stronie firm i kierownicy zespołów badawczych po stronie partnera naukowego.