Oferta klastra

Boost4BSO Interreg CE 1644 [04.2020-03.2022]

 

Boost4BSO logo

Boost4BSO - Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania Industry 4.0 w Europie Centralnej

Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r., Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. realizował Projekt CE1644 Boost4BSO - Boosting CE Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up support, finansowanym w ramach Programu INTERREG Central Europe.

Budżet projektu wynosił 972.160 Euro (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 793.470 Euro). Projekt Boost4BSO stanowił jeden z dziewięciu zatwierdzonych  w ramach programu INTERREG projektów w obszarze "Współpraca w zakresie innowacji, aby zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowej".

Boost4BSO miał na celu wspólne opracowanie kompleksowego pakietu rozwoju kompetencji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i wsparcie IOB w zbudowaniu zestawu narzędzi wspierających MŚP w transformacji przemysłowej oraz zapewnienie efektywności i wydajności w zakresie usług wsparcia dla firm obejmujących wszystkie kluczowe aspekty i narzędzia Przemysłu 4.0. Projekt Boost4BSO korzystał z wyników wcześniejszych projektów: InnoPeer AVM i Things+.

Konsorcjum Projektu Boost4BSO tworzło 8 partnerów projektu z 6 krajów:

 1. Business Upper Austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH (Austria)
 2. Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferiment o Tecnologico (Włochy)
 3. STEP RI znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o (Chorwacja)
 4. Bayern Innovative (Niemcy)
 5. Centro Servizi Industrie S.r.l. – Polo MESAP (Włochy)
 6. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA /Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)
 7. Asociace výzkumných organizací, z.s. (Republika Czeska)
 8. FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH (Niemcy)

Projekt Boost4BSO realizowany był etapowo. W pierwszym, Partnerzy Projektu budowali własne zdolności i kompetencje w oparciu o posiadane już instrumenty i zasoby. Następnie, w Projekt włączone zostały partnerskie Instytucje Otoczenia Biznesu, które umożliwiły dopracowanie pakietu kompetencji 4.0, a każdy z Partnerów projektu przeszkolił kadrę IOB. Opracowanie metodologii dla transferu wiedzy z tych instytucji do przedstawicieli MŚP umożliwiło dalsze działanie. Ostatnim etapem była realizacja pilotaży z udziałem MŚP. Wówczas nastąpiło wdrożenie usług w MŚP. Przedstawiona konstrukcja projektu umożliwiła osiągnięcie efektu kuli śnieżnej, czyli zwielokrotnienia i rozszerzenia oddziaływania projektu i wypracowanych rozwiązań wśród IOB.

Działania tematyczne Projektu odbywały się w ramach 3 tematycznych pakietów roboczych:

W ramach działań w projekcie Boost4BSO, których odbiorcami były małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcjum projektu zrealizowało:

 • 30 pilotażowych usług doradczych wśród MŚP wyłonionych w otwartym naborze. Zakres pilotażowej usługi doradczej dla każdego MŚP obejmował:
  • ocenę dojrzałości cyfrowej,
  • opracowanie planu rozwoju i/lub modelu biznesowego w kontekście transformacji cyfrowej,
  • opracowanie Planu Działania dla transformacji cyfrowej.
 • Regionalne warsztaty informujące MŚP o naborze
 • Reginalne spotkania warsztatowe powiązane z wizytą studyjną w firmie

 

 

 

Fundusze EU