Oferta klastra

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

W 2017 roku ze wspólnej inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koordynatora Klastra SA&AM, i Politechniki Śląskiej powstało Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

 

Umowa konsorcjum oficjalnie powołująca do życia ŚCKP 4.0 została podpisana w dniu 21.02.2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

 

logo - na stronę KSSE

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 działa w modelu „one-stop-shop” obejmującym wiedzę i dostęp do zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0. ŚCKP 4.0 prowadzi odbiorców przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej. Dzięki temu odbiorca będzie:

  • bardziej świadomy korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
  • lepiej planować i bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
  • skutecznie angażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
  • stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczną, świadomą, skuteczną w reakcjach na zmiany).

Współpracując z dostawcami technologii przemysłu 4.0, ŚCKP wspiera transformację cyfrową w przedsiębiorstwach przemysłowych z obszaru województwa śląskiego oraz obszarów sąsiadujących, identyfikując wyzwania, przed którymi stoi dane przedsiębiorstwo, opracowując, demonstrując i testując potencjalne rozwiązania, przygotowując i wdrażając projekty P 4.0 w przedsiębiorstwie. Działania ŚCKP 4.0 obejmują także rozwój kompetencji pracowników i kadr zarządzających.

 

Pełna oferta Centrum

 

Osobami do kontaktu w zakresie projektu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w KSSE są:

 

Aleksandra Zajusz-Wayda

e-mail: awayda@ksse.com.pl

tel: (+48) 514 035 815, (+48 32) 231 89 10

 

Ewa Dudzic-Widera

email: edudzic@ksse.com.pl

tel: (+48) 502 386 287, (+48 32) 251 07 36

 

Siedziba ŚCKP4.0:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Gliwicka
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice

 

Zapraszamy do odwiedzenia:

logo FB

Profil ŚCKP 4.0

logo LinkedIn

 Profil ŚCKP 4.0

s3platform - logoŚCKP 4.0 w Katalogu DIH