Oferta klastra

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 [02.2018-12.2020]

logo - na stronę KSSE

 

W 2017 roku ze wspólnej inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koordynatora Klastra SA&AM, i Politechniki Śląskiej powstało Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Umowa konsorcjum oficjalnie powołująca do życia ŚCKP 4.0 została podpisana w dniu 21.02.2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 działało w modelu „one-stop-shop” obejmującym wiedzę i dostęp do zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0. ŚCKP 4.0 prowadziło odbiorców przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej. Dzięki temu odbiorca będzie:

  • bardziej świadomy korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
  • lepiej planować i bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
  • skutecznie angażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
  • stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczną, świadomą, skuteczną w reakcjach na zmiany).

Współpracując z dostawcami technologii przemysłu 4.0, ŚCKP wspierało transformację cyfrową w przedsiębiorstwach przemysłowych z obszaru województwa śląskiego oraz obszarów sąsiadujących, identyfikując wyzwania, przed którymi stoi dane przedsiębiorstwo, opracowując, demonstrując i testując potencjalne rozwiązania, przygotowując i wdrażając projekty Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie. Działania ŚCKP 4.0 obejmowały także rozwój kompetencji pracowników i kadr zarządzających.

Siedziba ŚCKP4.0:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Gliwicka
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice