Oferta klastra

Aktualności

06/03/2024

Zapraszamy do zapoznana się z publikacją dot. ekosystemu produkycjnego Śląska autorstwa Łukasza Góreckiego i Ewy Dudzic-Widery.

 

22/02/2024

W wydaniu 1/2024 Magazynu Klastra SA&AM na stronach 19-21 znajduje się artykuł informujący o aktualnych działaniach greenSMEhub i realizacji projektów pilotażowych wyłonionych w pierwszym naborze (open call 1).

Przeczytaj więcej

 

01/12/2023

Dzisiaj realizacje trwających 6 miesięcy projektów pilotażowych rozpoczyna 21 konsorcjów projektowych będących beneficjentami pierwszego naboru (Open Call 1). Z jakich podmiotów składa się dane konsorcjum i jakie działanie realizuje znajdziesz na greenSMEhub w zakładce "Our projects".

 

06/09/2023

O godzinie 17:00 CEST upływa termin na złożenie wniosków projektowych w ramach pierwszego open call! Więcej informacji w dokumentacji naboru.

 

13/07/2023

Od dzisiaj obowiązuje nowe wersja dokumentacji naboru Open Call 1. Zaktualizowany plik znajdziecie na stronie greenSMEhub w zakładce "Open Call"

 

03/07/2023

Na stronie greenSMEhub w zakładce "Open Call" opublikowano "GUIDE FOR APPLICANTS Open Call #1", który stanowi formalną dokumentację naboru w pierwszym konkursie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 

29/06/2023

W wydaniu 3/2023 Magazynu Klastra SA&AM na stronach 7-9 znajduje się artykuł informujący o inicjatywie greenSMEhub i możliwości realizacji dofinansowanych projektów pilotażowych dla MŚP.

Przeczytaj więcej

 

01/06/2022

Rozpoczęcie projektu greenSME, realizowanego w ramach programu Horizon Europe (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01)

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa w ramach GA 101058613. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Fundusze EU