Oferta klastra

Możliwości dla MŚP

greenSME wspiera produkcyjne MŚP w procesie zrównoważonej transformacji, przekazując granty kaskadowe (FSTP) dla ok. 85 projektów pilotażowych.

Projekty pilotażowe są opracowane przez produkcyjne MŚP przy współpracy z akredytowanymi przez greenSME dostawcami usług/technologii (dostawca również musi posiadać status MŚP) a następnie zgłaszane do oceny w ramach konkursów (open calls), które organizuje greenSME. Po pozytywnej ewaluacji, projekty pilotażowe realizowane są przez 6 miesięcy.

 

greenSME oferuje następujące możliwości dla MŚP:

 

1. Ścieżkę dla produkcyjnych MŚP, której celem jest wsparcie MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ścieżka ta składa się z następujących kroków:

  • rejestracji na greenSMEhub,
  • oceny aktualnego poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie poprzez narzędzie do samooceny (Self Assessment Tool),
  • udziału w dedykowanej przedsiębiorstwu usłudze doradczej obejmującej wytworzenie planu działań (Advanced Sustainability Action Plan),
  • dostępie do matchmakingu z dostawcami zarejestrowanymi na greenSMEhub,
  • możliwości realizacji projektu pilotażowego, aby np. opracować studium wykonalności, otrzymać doradztwo, testować technologie.

Więcej o ścieżce dla MŚP produkcyjnych (po angielsku)

 

2. Ścieżkę dla przedsiębiorstw MŚP będących dostawcami usług i  technologii, której celem pozycjonowanie wśród społeczności greenSME oraz uzyskanie akredytacji w celu wsparcia MŚP produkcyjnych na ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Ścieżka ta składa się z następujących kroków:

  • rejestracji na greenSMEhub,
  • udziału w naborze dla dostawców w celu uzyskania akredytacji (w tym rejestracji na platformie F6S)
  • przejścia treningu i otrzymaniu akredytacji,
  • matchmakingu z MŚP z branży produkcyjnej i zaoferowania im swoich usług,
  • możliwości realizacji z produkcyjnym MŚP projektu pilotażowego, aby wesprzeć produkcyjne MŚP.

Więcej o ścieżce dla dostawców usług i technologii (po angielsku)

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa w ramach GA 101058613. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

Fundusze EU