Oferta klastra

Możliwości dla MŚP

greenSME wspiera produkcyjne MŚP w procesie zrównoważonej transformacji, finansując 85 projektów pilotażowych.

Projekty pilotażowe są opracowane przez produkcyjne MŚP przy współpracy z dostawcami usług/technologii (dostawca również musi posiadać status MŚP) a następnie zgłoszone do dwóch konkursów.

Pierwszy konkurs (open call) realizowany jest od 3 lipca 2023 - 6 września 2023 g. 17:00 CEST. Projekty pilotażowe będzie można realizować w okresie 6 miesięcy. Szczegóły naboru opisuje dokumentacja naboru.

 

Dlaczego warto:

  • Decydując się na ścieżkę greenSME, produkcyjne MŚP ma możliwość przejścia całego procesu wsparcia w zakresie zrównoważonego rozwoju – począwszy od oceny aktualnego stanu poprzez narzędzie do samooceny, poprzez udział w usłudze doradczej obejmującej wytworzenie planu działań i skończywszy na możliwości realizacji projektu pilotażowego, aby np. opracować studium wykonalności, otrzymać doradztwo, testować technologie;
  • Produkcyjne MŚP mogą wspólnie z dostawcą testować rozwiązanie w ramach projektu demonstracyjnego zgłoszonego w konkursie greenSME. Dzięki temu MŚP może przekonać się do technologii, zauważyć jej praktyczne możliwości jak i zweryfikować czy dane rozwiązanie może stanowić wartość dodaną;
  • MŚP otrzyma 10.000 euro a dostawca 25.000 euro jako pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu;
  • Produkcyjne MŚP, dzięki obecności na platformie greenSME hub mogą nawiązać współpracę z dostawcami krajowymi, jak i tymi, spoza Polski;
  • W sumie będzie wspartych ok 85 projektów demonstracyjnych w ramach 2 konkursów.

 W prezentacji znajdziecie Państwo zestaw informacji o tym:

  • Dlaczego warto rozważać zrównoważony rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny;
  • Dlaczego warto skorzystać z projektu pilotażowego;
  • Jak można się zarejestrować się na platformie greenSME hub i dokonać samooceny;
  • Jak można skorzystać z warsztatu online w celu opracowania planu działań, który stanowi podstawę dla projektu pilotażowego;
  • Jak nawiązać kontakt z dostawcą usług/technologii, z którymi można przygotować i zrealizować projekt pilotażowy.

Szczegóły możlwości dla  znajdują się na stronie greenSMEhub

 Manufacturing-Pathway

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego projektu Horyzont Europa w ramach umowy o dotację nr 101058613.  Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.