Oferta klastra

Centrum Testowania Technologii P4.0 APA

APA

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 to showroom przemysłowy, który pozwala przyjrzeć się z bliska procesowi produkcji w standardach Przemysłu 4.0.

Do projektu zaprosiliśmy czołowe organizacje reprezentujące polską i światową gospodarkę, edukację i przemysł. Duży przekrój prezentowanych na stacji rozwiązań gwarantuje solidną dawkę wiedzy i dobrą bazę edukacyjną z zakresu Przemysłu 4.0.

 

Zobacz z bliska, jak wygląda Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 https://www.youtube.com/watch?v=4gUV6MGNPmg

 

Dowiedź się więcej! Poznaj funkcjonalności stacji

  1. Zdalny dostęp do danych

Możliwość zdalnego dostępu do bieżących statystyk, wskaźników jakości czy alarmów z procesu produkcyjnego. Wszystkie dane są dostępne w sieci produkcyjnej, a wybrane także w sieci biurowej czy z dowolnego miejsca poza CTTP4.0. Dla większej przejrzystości, wszelkiego rodzaju komunikaty prezentowane są na podkładzie graficznym stacji, ułatwiając tym samym lokalizowanie źródła informacji.

 

  1. Aplikacja mobilna

Monitorowanie najważniejszych parametrów produkcji, dziennika alarmów czy np. obrazu z kamer także z poziomu aplikacji mobilnej. W przypadku wykrycia awarii aplikacja mobilna generuje stosowne powiadomienie.

 

  1. Predictive maintenance

Metoda na zapobieganie awariom maszyn poprzez analizę ich parametrów (np. pobór prądu, temperatura, prędkość pracy, pozycjonowanie) w celu identyfikacji wzorców i przewidywania problemów, zanim wystąpią. Narzędzia analityczne pozwalają monitorować stan urządzeń, optymalizować okresy serwisowe oraz informować o nieprawidłowościach w czasie rzeczywistym.

 

  1. Monitorowanie dodatkowych sygnałów

Monitorowanie sygnałów, które nie są wykorzystywane w procesie sterowania Industry 3.0. Po analizie warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność), parametrów zasilania stacji czy np. wibracji napędów, określony zostaje ich wpływ na proces, co pozwala w dalszym ciągu optymalizować jakość i czas wytwarzania. 

 

  1. Wyznaczanie KPI

System pozwala na wyświetlanie współczynnika efektywności stacji i poszczególnych urządzeń, obliczonego na podstawie zleceń produkcyjnych i rzeczywistego czasu realizacji zlecenia. Uwzględnione zostają postoje planowane i nieplanowane, a także towarzyszące temu parametry i nieprawidłowości w instalacji. Bez potrzeby analizowania parametrów technicznych, manager dostaje procentowy wskaźnik OEE produkcji. Jest on automatycznie porównywany dla różnych okresów czasu.

 

  1. Telemetria mediów

Gromadzenie w jednym centralnym punkcie wskazań z liczników, mierników i analizatorów mediów (zużycie energii elektrycznej, sprężonego powietrza). Dane automatycznie przeliczane są na wartości pieniężne, a tym samym koszt produkcji pojedynczego detalu.

Dodatkowo funkcjonalność strażnika mocy pozwala kontrolować zapotrzebowanie na moc maksymalną i optymalizować umowy na dostawę mediów czy lepiej planować produkcję.

 

  1. Raporty zmianowe i długoterminowe

Automatycznie generowane raporty przesyłane są do zdefiniowanych grup odbiorców po każdym dniu, prezentując również trendy długoterminowe. Informacje dostosowane są do konkretnych grup odbiorców - managerów, planistów, logistyków, księgowych czy służb utrzymania ruchu.

 

  1. Produkcja na życzenie

Zamawianie detalu z poziomu strony WWW projektu. Zleceniodawca informowany jest na bieżąco o statusie realizacji zamówienia, z możliwością dostępu online (obraz z kamer, parametry instalacji) w trakcie automatycznego wytwarzania zamówionego detalu. Następnie detal wysyłany jest do Zleceniodawcy wraz z raportem podsumowującym realizację zamówienia (czas trwania, koszt wytworzenie, zużyte powietrze, energia elektryczna itp.)

 

  1. Badanie wpływu zakłóceń

Stacja pozwala na wprowadzanie zakłóceń w działaniu np. poprzez przełączenie sprawnego obwodu zasilania sprężonym powietrzem na obwód uszkodzony. Badana jest szybkość automatycznego diagnozowania usterki, skuteczność informowania służb utrzymania ruchu, a także wpływ usterki na parametry produkcji i jakość wytwarzanego detalu.

 

  1. Integracja rozwiązań różnych producentów

Gromadzenie i archiwizowanie w jednym centralnym punkcie parametrów pracy urządzeń różnych producentów, co ułatwia zarządzanie zdywersyfikowanym parkiem maszynowym. Badany jest wpływ poszczególnych urządzeń na siebie, a także poszukiwane są korelacje pomiędzy poszczególnymi parametrami.

 

Kontakt:

https://www.apagroup.pl/cttp40/