Oferta klastra

Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Spawalnictwa

Opracowywanie i badania różnorodnych technologii łączenia (spawanie łukowe, spawanie plazmowe, spawanie elektronowe, spawanie laserowe, lutospawanie łukowe, lutospawanie laserowe, lutowanie, klejenie, spawanie tworzyw sztucznych, zgrzewania oporowego, zgrzewanie tarciowego, zgrzewania FSW, zgrzewanie ultradźwiękowe), wraz z modelowaniem tych technologii. Analiza konstrukcji spawanych, badania niszczące i nieniszczące konstrukcji i złączy spawanych.
Wykonawstwo jednostkowych elementów spawanych lub krótkich serii pilotażowych (do uzgodnienia) wraz z weryfikacją technologii łączenia.
Opracowywanie wytycznych i instrukcji w zakresie kontroli jakości w oparciu o specyfikacje klientów.

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
www.is.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

– Laboratorium Badań Mechanicznych
– Laboratorium Badań Zmęczeniowych
– Laboratorium Badań Metaloznawczych
– Laboratorium Badań Nieniszczących
– Laboratorium Badań Spawalności
– Laboratorium Spawania Łukowego,
– Lutospawania i Lutowania
– Laboratorium Technologii Laserowych
– Laboratorium Spawania Wiązką Elektronów
– Laboratorium Zgrzewania
– Laboratorium Klejenia

Kontakt

dr inż. Piotr Sędek, prof. nzw. w IS
Kierownik Zakładu Badań Spawalności
Tel. +48 32 335 83 87
Faks +48 32 231 46 52
piotr.sedek@is.gliwice.pl