Oferta klastra

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
www.imn.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy

Kontakt

Andrzej Płonka
Kierownik
Tel. +48 32 238 05 00
Faks +48 32 231 69 35
citt@imn.gliwice.pl