Oferta klastra

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Usługi badawcze w zakresie materiałoznawstwa metali nieżelaznych
Ekspertyzy materiałowe

ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
www.imn.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

Laboratorium Zaawansowanych Aplikacji Materiałowych
Pracownia Badań Materiałowych i Struktury Materiałów
Pracownia Produkcji Małoseryjnej

Kontakt

dr inż. Joanna Kulasa
Kierownik Zakładu
Tel. +48 32 238 07 11
Faks +48 32 231 69 33
joanna.kulasa@imn.gliwice.pl