Oferta klastra

Pracownia Surowców Wtórnych
Zakład Hutnictwa
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Zespół Pracowni Surowców Wtórnych uczestniczy w wielu projektach dotyczących utylizacji odpadów.

ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
www.imn.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Zarządzanie zasobami naturalnymi

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

Laboratorium Mechanicznego Przerobu Złomu i Odpadów i Separacji Otrzymanych Granulatów
Laboratorium Procesów Pirometalurgicznych (przetopy i rafinacja w piecach płomiennych i elektrycznych)

Kontakt

dr inż. Jerzy Kozłowski
Kierownik Pracowni
Tel. +48 32 238 07 07
Faks +48 32 231 69 33
jerzyk@imn.gliwice.pl