Oferta klastra

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

ul. Forteczna 12
61-362 Poznań
www.claio.poznan.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Zarządzanie zasobami naturalnymi
  • Układy napędowe, silniki, nowe paliwa

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu
Zakład Elektrochemii Przemysłowej
Zakład Zaawansowanych Materiałów
Zakład Nowych Technologii Magazynowania Energii
Zakład Analiz i Chemii Komponentów
Zakład Certyfikacji

Kontakt

dr inż. Maciej Kopczyk
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
Tel. +48 61 279 78 95
Faks +48 61 279 78 97
maciej.kopczyk@claio.poznan.pl