Oferta klastra

Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Analizy wytrzymałościowe Metodą Elementów Skończonych wybranych elementów
Badania wytrzymałościowe materiałów i komponentów Badania zmęczeniowe materiałów i komponentów
Analizy MES elementów kompozytowych
Optymalizacja konstrukcji i komponentów

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.miio.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Mechatronika samochodowa
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Kontakt

dr hab. inż. Wacław Kuś
Tel. +48 32 2371203
waclaw.kus@polsl.pl