Oferta klastra

Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
Przetwórstwo materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych
Laserowa obróbka powierzchniowa materiałów metalowych, ceramicznych i fotowoltaicznych
Metalurgia proszków, formowanie i spiekanie materiałów ceramicznych
Materiały kompozytowe i nanostrukturalne wytwarzane metodami intensywnego odkształcenia plastycznego
Obróbka cieplna stopów metali i materiałów półprzewodnikowych
Odkształcenie plastyczne stopów metali
Inżynieria powierzchni, pokryć nanostrukturalnych i laserowego konstytuowania materiałów metalowych
Wytwarzanie materiałów amorficznych i nanokrystalicznych, nanorurek i nanomateriałów
Kontrola materiałograficzna i jakości wytwarzania

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.imiib.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Laboratorium podzielone na 14 pracowni

Kontakt

dr hab. inż. Grzegorz Matula prof. PŚ
Tel. +48 32 237 13 22; +48 32 237 21 06
grzegorz.matula@polsl.pl