Oferta klastra

Laboratorium Badania Materiałów
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i usługowych oraz wdrażanie innowacji
Rozwijanie kwalifikacji pracowników i kadry zarządczej

ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Laboratorium podzielone na 20 pracowni

Kontakt

dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ
Kierownik Laboratorium
Tel. +48 32 237 18 80; +48 502 155 968
Faks +48 32 237 18 80
marcin.adamiak@polsl.pl

Fundusze EU