Oferta klastra

Katedra Spawalnictwa
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 18 A
44-100 Gliwice


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji

USŁUGI

  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji Prac Spawalniczych
Laboratorium Technologii Laserowych
Laboratorium Zautomatyzowanych Procesów Spawania Łukowego
Laboratorium Technologii Spawalniczych
Laboratorium Kontroli Jakości
Laboratorium Preparatyki Zgładów Metalograficznych

Kontakt

Dr hab. inż. Jacek Górka
Kierownik Katedry Spawalnictwa
Tel. +48 32 237 14 45
Faks +48 32 237 12 32
jacek.gorka@polsl.pl

Fundusze EU