Oferta klastra

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.kpkm.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Mechatronika samochodowa
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Pracownia diagnostyki procesów
Pracownia diagnostyki maszyn
Pracownia analizy modalnej
Pracownia inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania Pracownia wizyjnych systemów diagnostycznych

Kontakt

dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ, Kierownik Katedry
dr hab. inż. Piotr Przystałka, Z-ca Kierownika
Tel. +48 32 237 14 67; +48 32 237 29 63
+48 32 237 13 60
marek.wylezol@polsl.pl

Fundusze EU