Oferta klastra

Katedra Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Projektowanie, modelowanie i symulowanie elastycznych zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
Modelowanie ruchu robota
Sensoryka przemysłowa
Projektowanie mechatroniczne

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.cim.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Układy napędowe, silniki, nowe paliwa
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Pracownia Mechatroniki Aplikacji Napędowych
Pracownia Zastosowań Elementów Kompozytowych w Budowie i Eksploatacji Maszyn
Pracownia Metod i Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych
Pracownia Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej
Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
Pracownia Pneumotroniki i Hydrotroniki
Pracownia Zintegrowanych Systemów Wytwarzania i Wirtualnej Rzeczywistości
Pracownia Sterowania Procesami Dyskretnymi i Ciągłymi
MULTIMOTION – Pracownia Sterowania Wieloosiowego
Pracownia Symulacji i Wizualizacji Systemów Mechatronicznych
Pracownia Sterowania Układami Mechatronicznymi
Pracownia Zastosowań MEMS
Pracownia Metrologii Elektrycznej Wielkości Mechanicznych
Pracownia Robotyzacji Procesów Technologicznych
Pracownia Hydrauliki Siłowej
Pracownia Symulacji Ruchu Pojazdów

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Gabriel Kost
Z-ca Kierownika Katedry
Tel. +48 32 237 16 09
Faks +48 32 237 16 24
gabriel.kost@polsl.pl

Fundusze EU