Oferta klastra

Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Modelowanie
Symulacja i wizualizacja procesów w produkcji, logistyce oraz usługach
Analiza przepływu procesów w nowych/istniejących systemach wytwórczych
Optymalizacja w obszarach technicznego i organizacyjnego przygotowaniu produkcji
Harmonogramowanie produkcji
Szybkie prototypowanie (skanowanie i druk 3D, vacuum casting)
Inżynieria odwrotna

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.cim.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Pracownia Metod i Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych
Pracownia Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej
Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
Pracownia Zintegrowanych Systemów Wytwarzania i Wirtualnej Rzeczywistości
Pracownia Sterowania Procesami Dyskretnymi i Ciągłymi

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
Z-ca Kierownika Katedry
Tel. +48 32 237 16 01
Tel. +48 32 237 16 24
bozena.skolud@polsl.pl

Fundusze EU