Oferta klastra

Katedra Odlewnictwa
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Odlewane szkieletowe i kratownicowe konstrukcje nośne
Stopy i kompozyty odporne na zużycie trybologiczne

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.odlewnictwo.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Topienie i odlewanie metali, stopów i kompozytów (piece indukcyjne tyglowe i próżniowe, analizator składu chemicznego, dylatometr odlewniczy, stanowisko do badań procesu krzepnięcia i krystalizacji metali i stopów – metoda ATD)

Badania zużycia ściernego (metal-metal, metal- minerał, ceramika)

Obróbka cieplna (piece komorowe, dylatometr)

Badania strukturalne; mikroskopia świetlna i elektronowa, mikroanaliza rentgenowska, komputerowa analiza obrazu, mikrotwardościomierze

Badania wytrzymałościowe (uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, młoty udarnościowe, twardościomierze)

Komputerowa symulacja procesów odlewniczych

Wytwarzania kompozytów ex situ i in situ na bazie stopów aluminium, miedzi i żelaza

Wielokanałowe urządzenia do analizy termicznej i derywacyjnej oraz gradientowej

Badania klasycznych mas formierskich i według technologii traconego modelu, w tym także stanowisko do zalewania przy obniżonym ciśnieniu „vacuum-metall”

Dwie linie do odlewania ciągłegożeliwa i stopów metali nieżelaznych; półprzemysłowe laboratorium

Pracownia odlewnictwa artystycznego

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
Kierownik Katedry
Tel. +48 32 338 55 17
Faks +48 32 338 55 18
jan.szajnar@polsl.pl

Fundusze EU