Oferta klastra

Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowań elementów kompozytowych w budowie i eksploatacji maszyn, sensoryki, automatyzacji procesów technologicznych, sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi, wizualizacji systemów mechatronicznych, symulacji ruchu pojazdów, szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej, wirtualnej rzeczywistości, zastosowań klasycznych i nieklasycznych przetworników piezoelektrycznych.
Zespół posiada podstawy teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności do wykonywania ekspertyz, badań i projektów związanych z szeroko pojętą automatyką przemysłową.

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
www.cim.polsl.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Mechatronika samochodowa
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania
  • Kompatybilność elektromagnetyczna

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

LABORATORIA

Pracownia Zastosowań Elementów Kompozytowych w Budowie i Eksploatacji Maszyn
Pracownia Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej
Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
Pracownia Pneumotroniki i Hydrotroniki
Pracownia Zintegrowanych Systemów Wytwarzania i Wirtualnej Rzeczywistości
Pracownia Symulacji i Wizualizacji Systemów Mechatronicznych
Pracownia Sterowania Układami Mechatronicznymi
Pracownia Metrologii Elektrycznej Wielkości Mechanicznych

Kontakt

Dr hab. inż. Andrzej Wróbel
Dr inż. Marek Płaczek
Tel. +48 32 237 16 03
andrzej.wrobel@polsl.pl; marek.placzek@polsl.pl

Fundusze EU