Oferta klastra

Zakład Elektrotechniki i Elektroniki
Zakład Elektrotechniki i Elektroniki
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Badania elektrotechniczne i elektroniczne:
Badania osprzętu elektrycznego i elektronicznego samochodu,
Badania wiązek przewodów, złączy, połączeń zaciskanych (crimpów) i innych komponentów,
Badania zespołów i elementów oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz oświetlenia dróg,
Badania w zakresie homologacji,
Badania właściwości elektrycznych materiałów przewodzących, antystatycznych i izolacyjnych
Testy elektryczne, badania EMC i ESD.


www.bosmal.com.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Kompatybilność elektromagnetyczna

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

Pracownia Badań Eletrotechnicznych, Elektronicznych i Fotometrii
Pracownia Badań Wibroakustycznych
Pracownia Elektroniki i Oprogramowania

Kontakt

Zespół Sprzedaży i Obsługi Klienta
Zespół Sprzedaży i Obsługi Klienta
33 81-30-539
sales@bosmal.com.pl

Fundusze EU