Oferta klastra

Zakład Materiałoznawstwa
Zakład Materiałoznawstwa
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Badania chemiczne i fizykochemiczne:
ocena jakości paliw silnikowych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych,
analiza składu chemicznego,
badania czystości komponentów – analiza rodzaju, wielkości i ilości zanieczyszczeń,
badanie szczelności helowej detali.

Badania tworzyw:
identyfikacja,
analiza zawartości metali ciężkich wg RoHS,
badania właściwości użytkowych i technologicznych,
badania starzeniowe,
badania odpornościowe na warunki środowiskowe,
UV, chemiczne, spalanie.

Badania metali:
analiza składu chemicznego i identyfikacja,
analiza strukturalna,
właściwości mechaniczne i technologiczne,
badania magnetyczno-proszkowe,
mikroskopia elektronowa,
odporność korozyjna powłok galwanicznych i malarskich.

Badania emisji substancji lotnych z materiałów:
badania materiałów i kompletnych elementów wyposażenia samochodów w specjalistycznej komorze badawczej o objętości 1 m3 (Weiss/Voetsh),
badania materiałów metodami bezpośrednimi,
badania składu powietrza i ocena zapachu w kabinach samochodów,
analiza ilościowa i identyfikacja emitowanych substancji lotnych (fogging, VOC, formaldehyd i inne w tym szkodliwe) z produktów i materiałów (tworzywa sztuczne, pianki, tapicerki itd.),
badania zapachu materiałów i produktów.


www.bosmal.com.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

Pracownia Chemiczna
Pracownia Metaloznawstwa
Pracownia Tworzyw Sztucznych, Gumy i Pokryć

Kontakt

Zespół Sprzedaży i Obsługi Klienta
Zespół Sprzedaży i Obsługi Klienta
33 81-30-539
sales@bosmal.com.pl

Fundusze EU