Oferta klastra

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

ul. M. Curie - Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
www.cmpw-pan.edu.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

Kontakt

dr hab. Grażyna Adamus
p. o. Kierownika Pracowni
Tel. + 48 32 271 60 77 w. 226
Faks +48 32 271 29 69
cchpmk@poczta.ck.gliwice.pl

Fundusze EU