Oferta klastra

Katedra Transportu i Informatyki
AKADEMIA WSB

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Zapobieganie nadużyciom komputerowym
Bezpieczeństwo sieci opartych o urządzenia mobilne
Wykorzystanie nowoczesnych interfejsów HMI (człowiek-maszyna) do sterowania, projektowania i prototypowania

Zespół:
prof. Dariusz Badura (elektronika, projektowanie)
prof. Mirosław Zaborowski (automatyka, zarządzanie produkcją)
dr inż. Krystian Mączka (bezpieczeństwo systemów komputerowych)
dr inż. Paweł Buchwald (nowoczesne interfejsy HMI, Internet Rzeczy)
dr inż. Karol Jędrasiak (systemy wizyjne, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe)

Rektorat AKADEMII WSB
Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
Pokój 103
http://www.wsb.edu.pl/


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji
  • Techniki projektowania i szybkiego prototypowania

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy

LABORATORIA

Laboratorium sieci komputerowych
Laboratorium bezpieczeństwa systemów komputerowych
Laboratorium systemów przetwarzania danych
Laboratorium sterowników przemysłowych
Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Kontakt

Dr inż. Karol Jędrasiak
Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii
Tel. +48 668 661 822
kjedrasiak@wsb.edu.pl

Fundusze EU