Oferta klastra

Katedra Podstaw Budowy Maszyn
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Współpraca z przemysłem w ramach realizacji projektów
Technologie produkcji elementów karoserii ze stali ultra wytrzymałych
Komputerowe analizy procesów technologicznych: tłoczenie, tłoczenie na gorąco, spawanie, zgrzewanie, klinczowanie, nitowanie bez otworowe
Zastosowanie nowoczesnych materiałów (stale, kompozyty MPM, kompozyty szklane i węglowe) w konstrukcji elementów karoserii
Projektowanie mechatronicznych narzędzi do obróbki plastycznej blach

ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
www.kpbm.ath.bielsko.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych i nowe technologie produkcji

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

Wytrzymałości materiałów
Podstaw konstrukcji maszyn
Drgań mechanicznych
Robotyki, Sterowników PLC
Mechaniki płynów
Materiałoznawstwa
CAD

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
Kierownik Katedry
33 827 92 48
33 827 92 48
jstadnicki@ath.bielsko.pl

Fundusze EU