Oferta klastra

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Badania doświadczalne tłokowych silników spalinowych
Badania doświadczalne/trakcyjne pojazdów
Modelowanie procesu roboczego silnika spalinowego
Modelowanie dynamiki ruchu pojazdów

ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
www.kssip.ath.bielsko.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Układy napędowe, silniki, nowe paliwa
  • Mechatronika samochodowa

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie

Kontakt

dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
Kierownik Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów
+48 33 827 92 44
jnowakow@ath.bielsko.pl

Fundusze EU