Aktualności

Zarzadzanie zasobami- wymiana dobrych praktyk

 

2020 03 05  www zarzadzanie zasobami

 

Zapraszamy na warsztaty Grupy Tematycznej „Zarządzanie zasobami” - Spotkanie wymiany dobrych praktyk firmy HUF Polska, Valeo Electric and Electronic Systems, Opel Manufacturing Polska w zakresie zarządzania zasobami.

Sprawne wykorzystanie wielkich zbiorów danych w zakresie zarządzania energią, wykorzystanie ciepła i niskich temperatur zewnętrznych do zapewnienia chłodu, zapewnienie wysokiej sprawności urządzeń sprężonego powietrza, wdrożenie programu oszczędzania wody.

Termin: 10.03.2020

Miejsce: Galeria Strefart, ul. Fabryczna 2, Tychy (tylna strona budynku)

Godz.: 09.00 – 12.30

 

Agenda:

08.45: Rejestracja

09.00: Powitanie, Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

09.20: Sesja I: Jak sprawnie wykorzystać wielkie zbiory danych w zakresie zarządzania energią?

Ile czujników przewidzieć w zakładzie? Jak postępować, gdy zakład ma rozproszone instalacje?

Co warto mierzyć? Jak mierzyć (które dane, częstotliwość)? Jak sprawnie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane?

Korelacja parametrów procesu ze zużyciem energii w oparciu o analizę Big DATA.

09.20: Dobra praktyka HUF Polska

09.35: Dobra praktyka z wykorzystaniem systemu ASIX, Opel Manufacturing Polska, ASKOM

09.50: Dobra praktyka – IPOE czyli elementy analityki BIG Data do monitoringu energii, APA GROUP

10.00: Dyskusja

10.10: Sesja II: Jak wykorzystać niskiej temperatury powietrza do odbioru ciepła z maszyn?

10.10: Dobra praktyka HUF Polska

10.20: Dobra praktyka na przykładzie wdrożeń firmy Kelvion, EXERGON

10.30: Dyskusja: Jak wykorzystać ciepło odpadowe w zakładach do produkcji chłodu w lecie?

10.45: Przerwa

10.55: Sesja III: Jakie metody aplikować do zapewnienia wysokiej sprawności urządzeń sprężonego powietrza?

Jak wyszukiwać i eliminować wycieki sprężonego powietrza na urządzeniach produkcyjnych?

Optymalizacja instalacji, źródeł i odbiorników sprężonego powietrza w zakresie racjonalnego, sprawnego wykorzystania.

10.55: Dobra praktyka na przykładzie wdrożeń firmy MARANI

11.10: Dobra praktyka Valeo Electric and Electronic Systems

11.25: Doświadczenia i wiedza w obszarze sprężonego powietrza, FESTO

11.35: Dyskusja

11.45: Wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania i wdrożenia programu oszczędzania wody

12.00: Podsumowanie i networking

12.30: Zakończenie

 

Prosimy zgłaszać chęć udziału na adres: lpalmen@silesia-automotive.pl.

Liczba osób ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.