Aktualności

"Zachęty inwestycyjne" warsztat Klastra SA&AM

2021 03 30 O&W

Grupa Tematyczna „Prawo i Podatki”

„Zachęty inwestycyjne – nowe korzystniejsze zasady przyznawania grantów/ wsparcia dla przedsiębiorców”.

13.04.2021  – godzina: 10.00-12.00 (ONLINE)

Partnerem warsztatów jest firma Olesiński i Wspólnicy.

 

Serdecznie zapraszamy Członków Klastra SA&AM i Inwestorów Katowickiej SSE na spotkanie warsztatowe Grupy Tematycznej „Prawo i Podatki”, realizowane w ramach działalności podstawowej Klastra SA&AM w temacie: „Zachęty inwestycyjne – nowe korzystniejsze zasady przyznawania grantów/ wsparcia dla przedsiębiorców”.

Reorganizacja łańcuchów dostaw jest jednym z głównych skutków pandemii, która mocno uderzyła w branżę automotive. Dla polskich przedsiębiorców jest to istotne zagrożenie, ale też szansa na poprawę swojego miejsca na rynku.
W realizacji ambitnych celów pomóc mogą nowe inwestycje.
Podczas tego spotkania eksperci z firmy doradczej Olesiński i Wspólnicy w praktyczny sposób przedstawią nowe, atrakcyjne zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców z branży automotive.

 

Agenda

10.00:      Powitanie – Mirosław Pachucki , Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego Katowickiej SSE S.A.

10.15:      „Zachęty inwestycyjne – nowe korzystniejsze zasady przyznawania grantów i wsparcia dla przedsiębiorców”.- Olesiński i Wspólnicy

 1. Nowe zasady przyznawania wsparcia w formie dotacji celowej w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030
 • (r)ewolucja zasad przyznawania pomocy
 • czy moja inwestycja spełnia wymagania? - inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu
 • na jak wysokie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? - preferencje dla sektora motoryzacyjnego oraz wybranych lokalizacji
 1. Możliwość łączenia grantu ze zwolnieniem z podatku – najważniejsze zasady
 2. Inne formy wsparcia – decyzja o wsparciu, zwolnienie z podatku od nieruchomości - aktualne wymagania, oczekiwana nowelizacja przepisów
 3. Planowanie strategiczne – na co zwracać uwagę przy planowaniu inwestycji ze wsparciem
 • “efekt zachęty” w projektach inwestycyjnych
 • celem efektywne korzystanie z pomocy, a nie samo jej uzyskanie
 1. Dyskusja, pytania uczestników.

11.45:      Podsumowanie i zebranie tematów na kolejne spotkanie – Mirosław Pachucki –Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego Katowickiej SSE S.A.

12.00:      Zakończenie

 

Eksperci z zespołu pomocy publicznej firmy doradczej Olesiński i Wspólnicy:

 • Bartosz Jeziorski, radca prawny, manager w O&W

Kieruje zespołem zajmującym się pozyskiwaniem i efektywnym korzystaniem ze środków przyznanych w ramach pomocy publicznej. Specjalizuje się w doradztwie związanym z regionalną pomocą inwestycyjną oraz we wprowadzaniu zagranicznych przedsiębiorców na polski rynek. Z powodzeniem realizował projekty polegające na pozyskaniu dla inwestycji w sektorze automotive różnych form wsparcia. Doradza przedsiębiorcom z sektora automotive (w tym m.in. producentom silników, katalizatorów, elementów napędowych, siedzeń).

 • Jacek Łuczyński, manager w O&W

Specjalizuje się w doradztwie prawno-podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w SSE/PSI oraz w formie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach praktyki doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego i bezpiecznego korzystania ze środków pomocowych, w tym na zabezpieczeniu łączenia pomocy publicznej w różnych formach (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, pożyczki preferencyjne). Na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw m.in. z sektora chemicznego, automotive, maszynowego, tekstylnego, IT, logistyki.

 

Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. W związku z tym zapraszamy do przesyłania pytań związanych z tematem warsztatu oraz propozycji zagadnień na jakich poruszeniu szczególnie Państwu zależy.
Maile prosimy kierować na: m_pachucki@ksse.com.pl

 

Rejestracja na spotkanie za pomocą formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1esU-eRxWzmiNPw22zjMWayTrjjgtZmUVRcCpoKy96ow/edit?ts=6062d262&gxids=7628

Po rejestracji prześlemy Państwu link do spotkania.

Spotkanie przeznaczone jest dla członków Klastra SA&AM i inwestorów Katowickiej SSE. Prosimy przy logowaniu na spotkanie o podanie imienia i nazwiska oraz organizacji. W razie pytań, prosimy o kontakt: 514-035-836

 

Zapraszamy również na pozostałe warsztaty Klastra SA&AM w kwietniu:

14.04.2021- „Dobre praktyki w organizacji w związku z pandemią COVID19” - Grupa „Wymiana dobrych praktyk”

14.04.2021- „Feedback czy feedforward? Jak budować kulturę informacji zwrotnej w firmie”- Grupa „HR

15.04.2021- „Jak obniżać ślad węglowy współpracując z zielonymi dostawcami”- Grupa „Zarządzanie zasobami”

21.04.2021- Konsultacje Środowiskowe – nowe trendy w wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach i kwalifikacjach w ramach

Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja

22.04.2021- „Sposób na poprawę ergonomii na stanowiskach produkcyjnych w motoryzacji”- Grupa „Wymiana dobrych praktyk”

29.04.2021- „Wymiana dobrych praktyk w zakresie kompleksowego podejścia wobec czystości technicznej” – Grupa „Czystość techniczna”

Zaproszenia i szczegóły wkrótce.