Aktualności

"Wyzwania HR w 2021r." warsztat Klastra SA&AM

 

2021_01_08 warsztaty HR

 

"Współpraca HR i biznesu w dynamicznym świecie zmian – wyzwania na 2021"

13 stycznia 2021 roku

 

Serdecznie zapraszamy Członków Klastra na warsztaty online Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Bezprecedensowe wyzwania społeczne i gospodarcze jakie dzieją się na naszych oczach zmieniają również świat HR. Dokonujące się coraz szybciej zmiany w otoczeniu współczesnych organizacji coraz wyraźniej pokazują na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw.

W raportach odnajdujemy wciąż te same wnioski: świat stale przyspiesza, najważniejsza jest zwinność organizacji, kompetentna kadra kierownicza i pracownicy o wysokim potencjale rozwojowym.

Na tle wspomnianych uwarunkowań wyłania się jednak nowy sposób współpracy HR i biznesu, który pozwoli przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Tendencja do przekazywania większej odpowiedzialności za zarządzanie ludźmi w ręce kadry menedżerskiej staje się już normą w każdej świadomie działającej firmie. Tutaj pojawia się rola HR i HR Business Partnerów.

Uświadomienie sobie, że aktywny udział liderów organizacji w podejmowaniu decyzji personalnych jest kluczowy tak na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym wydaje się wyzwaniem na 2021 roku.

W związku z powyższym proponujemy spotkanie, na które zapraszamy szczególnie przedstawicieli działów HR i kadry zarządzającej. Podzielimy się wnioskami i dobrymi praktykami ze wzajemnej współpracy.

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztat, na którym odpowiemy na poniższe pytania:

  • Jak porozumiewać się językiem biznesu, tak aby budować wartość biznesową pracy HR
  • Jak zwiększać efektywność działań HR w hybrydowym świecie pracy
  • Na jakich podstawach oprzeć współpracę na linii HR- biznes w nadchodzącym 2021 roku?

 

Program szkolenia:

09.45-10.00 - Rejestracja uczestników

10.00-12.00 - Magdalena Siwińska, Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM 

1.     Współczesne megatrendy i prognozy HR na 2021

2.     Dobre praktyki HR, które stają się nawykiem polskich firm w odniesieniu do współpracy HR i kadry menedżerskiej

3.     Prognozy ekspertów, które pozwalają przewidywać kierunek zmian w polskich firmach, czyli czego nauczyła nas Korona?

12.00 - 12-20 - Przerwa

12.20- 14.00 - Magdalena Siwińska, Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM

1.     Dział HR w roli Business Partnera – współpraca HR i biznesu

2.     Przywództwo przyszłości. Kompetencje kierownicze, które warto wspierać ze strony HR

3.     Trudne sytuacje we współpracy z biznesem – jak zbudować dobre relacje z kadrą kierowniczą

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do 12 stycznia 2020 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu.

Przed warsztatem prześlemy link do wydarzenia.

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku.