Aktualności

Webinar Multikulti

2022 09 21 Multi

 

WEBINAR projektu Strefa MultiKulti

„Przyszłość pracy w powojennej rzeczywistości. Jak wykorzystać kompetencje zagranicznych pracowników na rynku pracy w Polsce?”
 
Zapraszamy w poniedziałek 26 września 2022 o godz.11.00, Online
 
 
Podczas webinaru opowiemy o kondycji polskiego rynku pracy, dowiemy się jakie kompetencje cudzoziemców z Azji, Afryki, Ameryki Południowej możemy wykorzystać w naszych firmach i jak to zrobić w polskiej rzeczywistości. Poruszymy wszelkie zagadnienia prawne, kulturowe i organizacyjne.
 
Spotkanie dedykujemy osobom pracującym w działach HR i kadrze kierowniczej.
 
Kilka słów o projekcie:
 
STREFA MULTIKULTI to projekt, którego celem jest promowanie różnorodności wielokulturowej w firmach Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.
 
Chcemy by nasza nowa multikulturowa inicjatywa połączyła firmy zatrudniające pracowników z różnych krajów, które podzielą się z nami dobrymi praktykami i ciekawymi rozwiązaniami.
W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zróżnicowanie kulturowe pracowników naszych organizacji. Wielokulturowość w naszych firmach staje się wyzwaniem nie tylko w obliczu napływu obywateli z Ukrainy, ale jest także efektem migracji i innych zjawisk społecznych.
Nowy rynek pracy stawia przed naszymi firmami poważne wyzwania związane z akceptacją odmienności i rozumieniem obcej kultury. 
 
Webinar poprowadzą:
Natalia Myskova, Dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowych w Grupie Progres
Specjalistka od rekrutacji międzynarodowej oraz legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Posiada 20 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach biznesu. Prowadzi autorskie szkolenia z rekrutacji internacjonalnej oraz z legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. 

 

Tworzy i szkoli zespoły rekrutacyjne nie tylko dla agencji pracy, ale także firm produkcyjnych. Uczestniczyła w grupach wdrażających nowe rozwiązania dla nostryfikacji lekarzy i pielęgniarek. Zajmuje się rekrutacją deficytowych specjalistów z Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. 
 
Paweł Jerzy Wika, Dyrektor Handlowy w Grupie Progres
Jego zawodowe DNA to outsourcing. Od 21 lat inicjuje, audytuje i wdraża projekty mające na celu podnoszenie efektywności operacyjnej swoich klientów. W Grupie Progres zajmuje się nawiązywaniem i rozwojem kontaktów handlowych, monitorowaniem rynku oraz tworzeniem sieci sprzedaży. Współpracował z największymi polskimi pracodawcami w ramach zaawansowanych projektów wydzielania usług zewnętrznych.
Jego zdaniem outsourcing HR, BPO (Business Process Outsourcing) oraz robotyzacja przemysłowa są instrumentami mogącymi istotnie podnieść konkurencyjność polskiego przemysłu co powinno być wspólnym celem wszystkich poważnych przedsiębiorstw świadczących usługi B2B.
 
FORMULARZ DO ZAPISU NA WEBINAR:
 
Link do spotkania na zoom zapisani uczestnicy otrzymają w dniu webinaru.