Aktualności

Warsztaty z Obszaru Innowacje i Kooperacje

2022_03_18 marcowe warsz

Zapraszamy na spotkania warsztatowe Klastra z Obszaru Innowacje i Kooperacje:

 • Grupa ds. logistyki

  Technologia RFID w procesach magazynowych -
  usprawnienie procesów magazynowania, obsługa opakowań zwrotnych

  22 marca 2022
  siedziba biura Klastra SA&AM przy ul. Rybnickiej 29, Gliwice

W obecnej sytuacji – zachowując rygor sanitarny – spotkanie odbędzie się na żywo.

Spotkanie warsztatowe skierowane jest do specjalistów ds. obsługi procesów logistycznych.

Spotkanie współorganizowane jest z Jantar, członek klastra.

Liczba osób ograniczona do 15 uczestników.

 

Harmonogram spotkania

09.00: Powitanie – Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

09.10: Prezentacja otwierająca:

 • wprowadzenie do technologii RFID
 • składniki systemu magazynowego wykorzystującego technologię RFID
 • omówienie studium przypadku „RFID w procesach logistycznych i magazynowych
 • RFID a obsługa opakowań zwrotnych

09.50: Przegląd technologii RFID: bramki i urządzenia (demo-room)

10.10: Sesja warsztatowa I - Technologia RFID w procesach magazynowych

 • Problem – długi czas wykonywania czynności magazynowych, pomyłki przy wydaniach i kompletacji, częste błędy związane z rotacją pracowników lub nadmiernym obciążaniem ich obowiązkami, wydajność pracowników, problemy z inwentaryzacją i raportowaniem, nietrwałość oznaczeń, konieczność wykonywania pojedynczego ręcznego odczytu kodu kreskowego.
 • Pytania warsztatowe:
  • jakie są wyzwania w moim przedsiębiorstwie? co chcemy usprawnić?
  • jaka informacja jest nam potrzebna?
  • co chcemy znakować RFID (przestrzeń, rzeczy), aby pozyskać informację? 
  • w jakich warunkach rzeczy są przechowywane i transportowane (temperatura, wilgotność, narażenie na otarcia, inne)?
  • w jaki sposób będzie przeprowadzana rejestracja tagów RFID (bramki, czytniki, człowiek)?
  • czy potrzebne będzie wykonanie integracji w systemie IT przedsiębiorstwa oraz w jakim zakresie?

10.50: Przerwa

11.10: Sesja warsztatowa II

 • Problem – ewidencja opakowań prowadzona w sposób „ręczny” -> jeśli kod kreskowy jest nieczytelny, trzeba odszukać jaki kod był przypisany i wygenerować nowy = długi czas wykonywania czynności oraz ryzyko błędu, przetrzymywanie opakowań przez Klientów oraz utrata części opakowań.
 • Pytania warsztatowe:
  • jakie są wyzwania w moim przedsiębiorstwie? co chcemy usprawnić?
  • co chcemy znakować RFID (kontenery metalowe, kontenery z tworzyw sztucznych, palety)?
  • w jakich warunkach będą transportowane, rozładowywane, przechowywane (temperatura, wilgotność, narażenie na otarcia, inne)?
  • w jaki sposób są zapełniane, transportowane, naprawiane, czyszczone?
  • w jaki sposób będzie przeprowadzana rejestracja tagów RFID (bramki, czytniki, człowiek)?
  • czy potrzebne będzie wykonanie integracji w systemie IT przedsiębiorstwa oraz w jakim zakresie?

11.50: Podsumowanie

12.00: Zakończenie

 

 • Grupa wymiany dobrych praktyk

  Skuteczne włączenia personelu w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

  24 marca 2022
  Online

Spotkanie wymiany dobrych praktyk w zakresie skutecznego włączenia personelu w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, które odbędzie się w dniu 24.03.2022 od godz. 09.00 do 11.00 online na platformie gotomeeting. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu Boost4BSO.

Spotkanie skierowane jest do kierownictwa małych i średnich firm z klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz firm zaproszonych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Gościem specjalnym jest Pan Doulan Abdelmottaleb, który z nami wymieni swoje doświadczenia. Ma on ponad 25 lat doświadczeń zawodowych, w tym w firmach takich jak: Peugeot STAFIM, Delphi Automotive Systems, Cooper Rubber and Tire Automotive, VALEO Electrical Systems, VALEO Trasmissioni, VALEO Lighting Systems, Topsil Semiconductor Materials, Zasław TSS. Był zaangażowany w planowaniu i wdrożeniu projektów Lean Management System oraz transformacji cyfrowej.

 

Celem spotkania jest zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie skutecznego włączenia personelu w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania poruszać będziemy kwestie, takie jak:

 • Dlaczego warto włączyć personel od początku w planowanie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa?
 • Jak określić potrzeby cyfryzacji po stronie kierownictwa i po stronie pracowników? Innymi słowy, jak podejść całościowo do tematu transformacji cyfrowej?
 • Jak grać drużynowo do tej samej bramki?
 • Jakie narzędzia i działania stosować, aby włączyć personel w planowanie procesu transformacji cyfrowej? Zalety i wady ankietyzacji, zalety i wady organizacji warsztatów? Jak panować nad procesem konsultacji pracowników?
 • Jaka jest rola zewnętrznego doradca, integratora, firmy IT?
 • Jak zapewnić, że pozytywny zapał nie zgaśnie podczas wdrożenia planu działań? Jak oceniać sukces, także jak odczytywać sygnały, które mogą wskazać na niepowodzenie?

 

Harmonogram:

08.55: połączenie na platformie gotomeeting przez link

09.00: Powitanie – Luk Palmen, menedżer ds. Innowacji & Kooperacji SA&AM

09.05: Prezentacja otwierająca: praktyczne doświadczenia wieloletniego menedżera i eksperta Lean Management w zakresie skutecznego włączenia personelu w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa - Doulan Abdelmottaleb

09.45: Runda wymiany doświadczeń między uczestnikami spotkania:

 • Jak grać drużynowo do tej samej bramki w procesie planowania projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa?
 • Jakie narzędzia i działania stosować, aby włączyć personel w planowanie procesu transformacji cyfrowej? Jak panować nad procesem konsultacji pracowników?
 • Jak zapewnić, że pozytywny zapał nie zgaśnie podczas wdrożenia planu działań? Jak oceniać sukces, także jak odczytywać sygnały, które mogą wskazać na niepowodzenie?

10.50: Podsumowanie

11.00: Zakończenie

 

 • Grupa ds. Zarządzania zasobami
  Świadome zarządzanie śladem węglowym
  29 marca 2022
  ul. Rybnicka 29 w Gliwicach.

 

Zapraszam na spotkanie warsztatowe klastra pt. „świadome zarządzanie śladem węglowym”, które odbędzie się w dniu 29.03.2022 w siedzibie biura klastra SA&AM przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach.

 

W obecnej sytuacji – zachowując rygor sanitarny – spotkanie odbędzie się na żywo.

Spotkanie współorganizowane jest z firmą SQD Alliance, członek klastra.

Spotkanie warsztatowe skierowane jest do kadry kierowniczej oraz do specjalistów ds. zarządzania środowiskiem i stanowi pierwsze z cyklu kilku spotkań poświęconych tym tematem w 2022 roku.

Liczba osób ograniczona do 15 uczestników.

 

Harmonogram spotkania

09.00:  Powitanie – Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

                Europejski zielony ład, eko-logiczny czy nielogiczny?

09.15:  Prezentacja otwierająca: „Zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji śladu węglowego produktu” – Patrycja Rochowska SQD Alliance

10.15:  Q&A z ekspertem

10.35:  Przerwa

10.50:  Sesja warsztatowa: „optymalny dobór zakresu analizy śladu węglowego – opracowanie listy podmiotów/ produktów/procesów objętych zakresem I, II oraz III”.

              Celem warsztatów będzie prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych elementów organizacji do właściwych zakresów analizy.

11.40:  Podsumowanie i omówienie tematów dla kolejnych spotkań

12.00:  Zakończenie

 

 • Cyfrowy Bliźniak firmy w chmurzesposób na efektywne wspieranie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury technicznej”,
  30.03.2022

  siedziba AIUT przy ul. Wyczółkowskim 113 w Gliwicach

 

W obecnej sytuacji – zachowując rygor sanitarny – spotkanie odbędzie się na żywo.

Spotkanie skierowane jest do specjalistów IT, specjalistów ds. utrzymania ruchu, specjalistów ds. planowania inwestycji i przedstawicieli kierownictwa angażowanych w zarządzaniu mieniem technicznym w przedsiębiorstwie.

 

Podczas spotkania zespół ekspertów firmy AIUT będzie zaprezentować rozwiązania informatyczne pomagające stworzyć cyfrowy bliźniak firmy dla efektywnego wspierania projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz utrzymania infrastruktury technicznej, które w sposób modularny zostały umieszczone na platformie w chmurze.

Zaleta tego podejście jest to, że użytkownik może korzystać z tych modułów, które według jego potrzeb i etapu rozwoju są dla niego najbardziej użyteczne, tym samym zapewniając elastyczność i efektywność kosztową. Poruszone będą kwestie jak:

 • W jaki sposób usługi SaaS mogą wspierać usprawnienie procesów planowania i realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych?
 • W jaki sposób usługi SaaS mogą zwiększyć efektywność organizacji na etapie utrzymania infrastruktury technicznej?
 • W jaki sposób można usprawnić komunikację między różnymi zespołami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) na etapie inwestycji a następnie na etapie utrzymania infrastruktury technicznej?

 

Harmonogram spotkania

 

08.45:    Rejestracja

09.00:    Prezentacja otwierająca: model SaaS, czyli nowe możliwości współpracy między klientem a dostawcą w zakresie optymalnego wykorzystania rozwiązań cyfrowych

09.15:    Maximo Express – zarządzanie infrastruktura, serwisem i działania utrzymania ruchu 

 • Prezentacja demonstracyjna (praktyczne przykłady)
 • Elastyczne dostosowanie modułów do potrzeb
 • Wsparcie przez ekspertów AIUT od koncepcji do wdrożenia

 

10.00:    ServiceDesk – sprawna elektroniczna komunikacja – Service Level Agreement Monitoring and Reporting dla wybranych klasyfikacji zgłoszeń

 • Prezentacja demonstracyjna (praktyczne przykłady)
 • Wsparcie przez ekspertów AIUT od koncepcji do wdrożenia

10.35:    Przerwa

 

10.45:    PEGAZ w modelu SaaS

 • Elastyczne dobieranie modułów w modelu SaaS
 • Zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną (elementy pokazu gotowego systemu)
 • Zarządzanie projektami i inwestycjami (elementy pokazu gotowego systemu)
 • Zarządzanie procesami utrzymania ruchu, pracami, infrastrukturą techniczną i dokumentacją (elementy pokazu gotowego systemu)
 • Automatyzacja BHP
 • Zarządzanie nieruchomościami

 

11.45:    Q&A – sesja warsztatowo-dyskusyjna z uczestnikami

 • Czy korzystanie z rozwiązań w chmurze na przykładzie aplikacji do budowy cyfrowego bliźniaka jest możliwe w Państwa organizacjach?
 • W jaki sposób usługi SaaS mogą wspierać usprawnienie procesów planowania i realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w Państwa organizacjach?
 • W jaki sposób usługi SaaS mogą zwiększyć efektywność organizacji na etapie utrzymania infrastruktury technicznej w Państwa organizacjach?
 • Jakie inne moduły czy aplikacje do wspierania projektów inwestycyjnych i utrzymania infrastruktury technicznej warto uwzględnić na zaprezentowanej platformie w chmurze?

 

12.00: Podsumowanie i zakończenie

 

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny w ramach członkostwa w Klastrze SA&AM.

Zgłoszenia:

lpalmen@silesia-automotive.pl

 

Zapraszamy!