Aktualności

Warsztaty Klastra SA&AM GT „Cyfrowa organizacja”

2023 03 10 Warsztaty Luka

 

Grupa tematyczna „Cyfrowa organizacja”

Efektywne zarządzanie produkcją

22.03.2023

Rybnicka 29, Gliwice

 

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe „Efektywne zarządzanie produkcją”, które obędzie się w dniu 22 marca br. w siedzibie klastra przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach. Spotkanie skierowane jest m.in. do kierowników produkcji, kierowników/specjalistów ds. planowania produkcji i specjalistów ds. wdrożeń nowych projektów.

Podczas spotkania poruszać będziemy następujące zagadnienia:

  • Jak integrować rozproszone systemy produkcyjne i zapewnić efektywne zarządzanie produkcją?
  • Jak kompleksowo planować zarządzanie zasobami?
  • Jak prognozować wady produktu na wczesnym etapie planowania produkcji?

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.10:    Integracja rozproszonych systemów produkcyjnych jako element efektywnego zarządzania produkcją

               Marcin Franczak, Damian Dembek, ACCENTURE

  • Na czym polega efektywne zarządzanie produkcją?
  • Po co integruje się systemy do zarządzania produkcją?

09.30:    MES – Metody efektywnego wdrożenia, use case’y
Marcin Franczak, Damian Dembek, ACCENTURE

09.50:    Właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez efektywne harmonogramowanie
Tomasz Jeleń, EQ System

10.10:    Wizyjna kontrola jakości z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji i Machine Learning 
Marcin Jaźwiński, COIG

10.30: Przerwa

10.45: Sesja warsztatowa: Wyzwania efektywnego zarządzania produkcją

Na bazie fikcyjnej fabryki produkującej kilka rodzajów produktów na kilku liniach produkcyjnych i przy zdefiniowanej liście wyzwań/problemów, uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować potencjalną mapę rozwiązań adresujących powyższych wyzwań w 3 obszarach (MES, harmonogramowanie, predykcja).

Oczekiwany rezultat warsztatu: poszerzenie wiedzy odnośnie możliwości, jakie dają omawiane systemy
i procesy zarządzania problemami, które mogą wystąpić w realnych fabrykach.

12.30: Networking B2B przy poczęstunku

13.00: Podsumowanie i zakończenie

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 15.03.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl