Aktualności

Warsztaty Klastra SA&AM

2022_10_04 Cyber

 

Warsztaty Klastra SA&AM
"Polityka cyberbezpieczeństwa w organizacji"
13.10.2022
Siedziba KSSE, ul. Rybnicka 29, Gliwice

 

Zapraszamy na warsztaty „Polityka cyberbezpieczeństwa w organizacji” w dniu 13 października 2022 r., które będą wspólnie zorganizowane z firmą DEKRA CERTIFICATION, TEKNISKA POLSKA oraz PERCEPTUS.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli kierownictwa organizacji, specjalistów ds. IT, specjalistów ds. cyfryzacji produkcji i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na format warsztatów, liczba uczestników ograniczona jest do 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Celem warsztatów jest wypracowanie strategii cyberbezpieczeństwa dla organizacji na podstawie wymiany doświadczeń oraz wiedzy ekspertów branży IT oraz OT. Mimo, że większość firm prowadzi już określone działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, warto w obecnych czasach dokonać benchmarking i dowiedzieć się, w których obszarach można wprowadzać optymalizacje. W wyniku prac warsztatowych powstaje raport z zaleceniami, który zostanie przekazany uczestnikom.

 

Harmonogram spotkania

09:00        Powitanie

  Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

                 Przedstawiciele DEKRA CERTIFICATION, TEKNISKA POLSKA, PERCEPTUS

09:05         Prezentacje wprowadzające do warsztatów

  Wymagania wynikające z norm ISO 27001, ISO 62443 oraz wymagania VDA ISA

  Identyfikacja potrzeb stosowania standardów, wymagań i obszarów ryzyka i zarządzanie nimi

  Motywacje, efekty, korzyści świadomego bezpiecznego zarządzania infrastrukturą IT oraz OT

09:50         Warsztaty w 5 podgrupach

  • Podczas warsztatów wypracowywana jest strategia bezpieczeństwa z perspektywy: (1) zarządzania cyberbezpieczeństwem, (2) budowy świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników, (3) bezpieczeństwa IT, (4) bezpieczeństwa OT, (5) ciągłości działania
  • Przy każdym stole znajduje się 1 ekspert-moderator reprezentujący dany temat oraz plansza z istotnymi zagadnieniami odnośnie danego tematu
  • W podgrupach po 4 uczestników najpierw ekspert przedstawi temat, następnie uczestnicy przedstawiają doświadczenie własnej organizacji a wyniki rozmów będą zapisane na planszy wraz z zaleceniami na przyszłość
  • Każda podgrupa pracuje 25-30 minut przy danej planszy. Potem przychodzi do kolejnego stołu, aby zapoznać się z kolejnym tematem. W taki sposób odbędą się 4 rundy
  • Przerwa kawowa (11.00-11.15)

12:15         Prezentacja wyników prac warsztatowych oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji

13:00         Zakończenie, poczęstunek

 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 500,00 zł netto + VAT za osobę. Rabat za aktywny udział osoby zgłoszonej przez organizację w spotkaniu potwierdzony podpisem na liście obecności w dniu spotkania wynosi 100%.

Udział uczestnika (do dwóch osób z jednej organizacji) należy zgłosić na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl.

 

Zapraszamy!