Aktualności

System Advanced Planning and Scheduling

2020 02 19 APS

Zapraszamy do udziału w warsztatach Klastra SA&AM – Grupa tematyczna „Przemysł 4.0” - „Wymiana dobrych praktyk w zakresie przygotowania i wdrożenia systemu Advanced Planning and Scheduling dla dużych zakładów”.

25 lutego 2020 w firmie Plastic Omnium Auto Exterior, Al. Jana Nowaka-Jezioranskiego 1, Kleszczów, w godz. 09.00-12.30.

Spotkanie będzie dotyczyło specyfiki procesów produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym pod kątem przygotowania się do wdrożenia systemu APS.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

Automatyzacja procesu sterowania produkcją - jak to rozumieć? Jakie powinny być efekty? O czym właściwie mowa?

Warsztaty przeznaczone są dla członków Klastra SA&AM w ramach członkostwa.

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl