Aktualności

"Skuteczny Lider" warsztaty "HR" Klastra SA&AM

2020 10 07 HR Lider

 

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. zaprasza Członków Klastra na warsztaty Grupy Tematycznej "HR".

 

"SKUTECZNY LIDER

czyli jak zbudować samodzielny i odpowiedzialny zespół"

 

15 października 2020 roku

Gliwice, ul. Rybnicka 29, siedziba Podstrefy Gliwickiej.

 

Nie ulega wątpliwości, że za sukcesami organizacji stoją skuteczni liderzy i skuteczne zespoły. Stworzenie efektywnego zespołu nie jest rzeczą prostą ani łatwą. Suma wybitnych indywidualności nie staje się automatycznie wybitną grupą. Ludzie napotykają wiele barier we wzajemnej współpracy, a pierwszą i najbanalniejszą z nich jest to, że umiejętność pracy w zespole nie jest rozwijana w trakcie standardowej edukacji. Nie przywiązuje się do niej znaczenia i dopiero życie zawodowe i konieczność konkurowania z przedsiębiorstwami o kulturze organizacyjnej podkreślającej wagę współpracy zmienia to błędne nastawienie.

Zespołem nazywamy liczbę osób o uzupełniających się umiejętnościach, mających wspólny system wartości, cel i podejście, za które wszyscy czują się odpowiedzialni.

Rola lidera się zmienia na przestrzeni lat – obecnie pracownicy oczekują indywidualnego podejścia, a bywa, że narzędzia zarządzania stosowane do tej pory nie sprawdzają się. Dlatego też kolejne spotkanie grupy HR poświęcimy zagadnieniom związanym z budowaniem skutecznych zespołów z uwzględnieniem najnowszych badań i praktycznych rozwiązań.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztat, na którym odpowiemy na poniższe pytania:

  • Jak w praktyce stosować model zarządzania sytuacyjnego?
  • Jakie cechy składają się na zespół skutecznego lidera?
  • Jak traktować sprawiedliwie pracowników, chociaż nie tak samo?

 

Program szkolenia:

9.45-10.00- Rejestracja uczestników

 

10.00-12.00- Agnieszka Bednarska, Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM 

MODEL ZARZĄDZANIA SYTUACYJNEGO K. BLANCHARDA

-        Ewaluacja modelu przywództwa na przestrzeni ostatnich lat

-        Fazy rozwoju pracownika w zespole i organizacji

-        Dostosowanie stylu zarzadzania do potrzeb jednostki  

 

12.00-12.30- PRZERWA- lunch

 

12.30-14.30- Agnieszka Bednarska, Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM

ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE W PRAKTYCZNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH

-        Lider na miarę współczesnych zespołów i organizacji

-        Zespół czy jednostka: wyzwania lidera

-        Empowerment – klucz do rozwoju zespołu i organizacji

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do dnia 14 października 2020 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku:
Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM,
Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM,

Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM.